A mecséri Mosoni-Duna híd jubileumi évfordulója

A mecséri Mosoni-Duna híd jubileumi évfordulója

- Kategória: Kistérség

A mecséri Mosoni-Duna híd átadására 1952.05.01-én került sor. Az idei évben ünnepelik a híd 70 éves évfordulóját.  A híd az akkori időknek megfelelően a korszerű híd lehetőséget nyújtott a szigetközi és a Mosoni-sík falvainak kapcsolatára.

Mint ismeretes, előtte kompközlekedés volt a Dunán. Az utolsó révész Kovács Vilmos volt. Nagy igénybevételnek volt kitéve a komp, nem csoda, hogy bizonyos időszakok után elhasználódott, és cseréjéről kellett gondoskodni, ami a falunak komoly anyagi problémájába ütközött. Ennek megoldásához dr. Szilágyi Gábor alispán (mecséri születésű) segítsége is kellett. Így az utolsó komp 1948. szeptember 30-án kezdte meg a szolgálatot, ami 1952.05.01-ig tartott.

A hídépítés előkészületeit zavarta, hogy a felsőbb szervek rosszul értelmezték a híd megépítésének szükségességét, mert először csak mecséri érdekben gondolkodtak, pedig a két terület összekapcsolását és lakóinak érdekét szolgálná.

A híd építésének költségeit nagymértékben Mecsér viselte.

A korabeli feljegyzések szerint 1949. március 7-én a képviselő-testület 950 Ft-ért bérbe vette Füsi András kavicsbányáját, hogy a híd építéséhez a kavicsot biztosítsa, s a szegényház, óvoda és orvosi rendelő létesítésére előirányzott 21 000 Ft-ot is a híd építésére irányította át.

Addigra 12 000 Ft önkéntes adomány gyűlt össze a lakosoktól, ami jelezte, hogy erős az akarat a híd mielőbbi felépítésére.

1848-ban ideszállítottak 48 db vasbeton cölöpöt, s 1950 nyarán megkezdték építeni. 1951. áprilisában megtörtént a műszaki átadás, majd az ünnepélyes avatás 1952.05.01-én.

Először 3 méter pályaszélességű műtárgyat akartak építeni, később módosították a tervet „két nyomú”, azaz 4,8 méter szélességre.

A két hídfő és a mederpillérek cölöp alapozásúak voltak, a mederpillérek alatt 6-6 db – méter hosszú 30×30 cm keresztmetszetű cölöpöt helyeztek el az építők, 2 db-nál kettő, 4 db-nál egy sorba leverve. Ezekre betonozták a fejgerendákat. Négy darab 1300-as „I” vasgerendát helyeztek be a falszerkezetbe. A kocsipálya középtől mindkét irányba esett a szegélyek felé. A két nyílású (az átfolyási szabad nyílások 8,4-8,8 m között változtak) híd szerkezeti hossza 64,6m, felülete 271 m2 volt. Teherbírását 6 tonnára méretezték, 1,5 tonna kerékterhelésre. Az 1900-as évek elejétől a teherbírása 20 tonnára emelkedett. A híd építésénél főleg mecsériek dolgoztak, az energiát szolgáltató gőzgépet pedig Milus Imre kovácsmester és Erdélyi Béla kezelte. Az építőmunkálatok irányítója többek között Gősi Béla kőművesmester volt. A község gazdálkodói lófogat szerint voltak kötelezve szállítási munkára, a lófogat nélküliek pedig segédmunkára.

A híd átadásának 70 éves évfordulóján elmondhatjuk, hogy a régi, elhasználódott helyett a mai kornak megfelelő korszerű és biztonságos hídépítésre van szükség. Az 1402. számú összekötő út felújítása befejeződött az M1-es főút és a Mosoni-Duna közötti szakaszon 840 millió Ft értékben.

A következő ütem a Mosoni-Dunától a szigetközi 1401. számú közútig most van tervezés alatt.

A harmadik ütemben tervezik az új híd építését, amely feszített szerkezetű megoldással készül két felfüggesztéssel, pillérek nélkül, magasabb és szélesebb szerkezettel. Egy ilyen híd építésének a mai becsült összege 1 milliárd forint.

Ez egy középtávú terv, nyilván a kivitelezéséről akkor lehet beszélni, ha arra a forrás biztosított. az 1402. számú összekötő út teljes felújítását a Magyar Állam finanszírozza.

Ez is érdekelhet...

Csingis lovak Halászin

Ahogy minden évben, úgy ezúttal is nagy érdeklődés