Szent György és Szent Flórián ünnepén

Szent György és Szent Flórián ünnepén

- Kategória: Közélet

Elismerés és köszönet a mosonmagyaróvári rendőröknek és tűzoltóknak

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság és a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság április 28-án, Győrben, a Richter János Hangverseny- és Konferenciateremben tartotta közös – Szent György és Szent Flórián napi – megyei ünnepségét. A különleges helyszínválasztásnak oka volt az is, hogy a Győri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság fennállásának 145. évfordulójáról is ekkor emlékeztek meg.

Bajtársiasság, és hivatástudat az, ami összeköti a rendőröket és a katasztrófavédőket. Határozottság, kemény intézkedés – ami a rendőrök, éberség, állandó készenlét – ami a tűzoltók elengedhetetlen jellembeli tulajdonsága kell, hogy legyen – hangsúlyozta megnyitóbeszédében Radnóti Ákos, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere. Közel 50 település polgármestere és több társadalmi szervezet, vállalat vezetője adta át a jutalmakat az előterjesztetteknek.

Az esemény kiemelt pillanata volt, amikor Sallai Péter tűzoltó ezredes, igazgató tiszteletbeli tűzoltóvá fogadta Dr. Árvay István polgármestert. Ez az elismerés évi egy alkalommal egy olyan személynek adományozható, aki erkölcsi és anyagi támogatásban egyaránt segíti a tűzoltók munkáját. Árvay István háttérben biztosított jogi, szakmai segítségének köszönhetően került megvalósításra Mosonmagyaróváron a 2010. évi tűzoltó-átjelző fogadórendszer átalakítása, egy modern befogadó egységgel. Polgármesterként és a Mosonmagyaróvári Polgári Védelmi Alegység parancsnokaként kialakított napi munkakapcsolata a város és a megye katasztrófavédelmi vezetőivel pedig kiemelkedően jó, együttműködő és partnerként gondolkodó. A Katasztrófavédelmi Kirendeltség által szervezett programokon, szakmai napokon rendszeresen részt vesz. Emberi hozzáállását és eddigi munkáját értékelve, elismerve adományozta a megyei katasztrófavédelmi igazgató a tiszteletbeli tűzoltó címet.

A városvezető válaszbeszédében kiemelte, a biztonság a város számára olyan, mint az egészség az emberek számára. A többit, ami szükséges, azt elő lehet teremteni. Megható szavakkal osztotta meg személyes érzéseit: „Édesapám, akitől ma búcsúzunk, most biztosan büszke lenne rám.” Ezt követően a több, mint száz díj átadási ceremóniája következett, példás fegyelemben. Öröm, hogy Mosonmagyaróvárról is sokan eljöttek. Az ORFK vezetője, a rendőrség napja alkalmából kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként tárgyjutalomban részesítette a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság főreferensét, Czapkó Zoltánné rendőr főtörzs-zászlóst.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Csizmadia Gábor dandártábornok a szolgálat példamutató ellátásáért tárgyjutalomban részesítette Kovács Lászlóné rendőr-alezredest, a Mosonmagyaróvári rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály csoportvezetőjét, valamint Kánai Zoltán rendőr-őrnagyot, a Vizsgálati Osztály fővizsgálóját. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke, Németh Zoltán tárgyjutalmat adott át Szűcs Róbert rendőr alezredesnek, a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság Határrendészeti osztály vezetőjének. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete áprilisi ülésén határozatot hozott arról, hogy a város érdekében végzett szolgálata elismeréseként 3 rendőrt és 3 katasztrófavédelmi szakembert pénzjutalomban részesít. Az elismerést Dr. Árvay István polgármester adta át Megyimóri Péter rendőr törzszászlós, Bogár Szilárd rendőr törzszászlós és Mészárosné Fülesi Margit közalkalmazott részére.

A Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkatársai is számos elismerésben részesültek. Magyarország Belügyminisztere a szolgálat példamutató ellátásáért soron kívül előléptette tűzoltó zászlóssá Kulacs István tűzoltó főtörzsőrmestert, gépjárművezetőt, aki az elismerést a központi ünnepségen vette át. A Győr-Moson- Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója soron kívül előléptette a szolgálat példamutató ellátásáért tűzoltó törzs zászlóssá Neuberger Gábor tűzoltó zászlós különleges szerkezelőt, tűzoltó zászlóssá léptette elő Németh Gábor tűzoltó főtörzsőrmester és Schmitzhofer Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester különleges szerkezelőket. Tűzoltó főtörzsőrmesteri előléptetést kapott Csiszár Zoltán tűzoltó törzsőrmester, beosztott tűzoltó. Németh Zoltán, a Győr-Moson- Sopron Megyei Közgyűlés elnöke, a katasztrófavédelem területén kifejtett áldozatos és hatékony tevékenységéért „Győr-Moson-Sopron Megyei Emlékérmet” adományozott Szilágyi János tűzoltó alezredesnek, a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének. Dr. Árvay István polgármester a Mosonmagyaróvári Önkormányzat nevében dicséretben és jutalomban részesítette Dániel Tamás tűzoltó zászlós, megbízott rajparancsnokot, a Lébényi Katasztrófavédelmi Őrs szerparancsnokát, Nagy Zoltán tűzoltó főtörzsőrmestert, gépjárművezetőt és Stergerits Attila tűzoltó zászlós, műszaki, biztonsági tisztet.

Sallai

Vizsy-Gombosi Lilla

2015/8

Ez is érdekelhet...

Felújítják a hidat

Felújítja a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. a Tímár