Senki nem maradhat ellátás nélkül!

Senki nem maradhat ellátás nélkül!

- Kategória: Közélet

Átalakul a szociális támogatási rendszer

Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnik, átalakul, új elnevezést kap vagy máshonnan lesz igényelhető, mint eddig. Szociális támogatásokat két helyről kérhetnek majd az érintettek ezentúl: egyrészt a járásoktól, másrészt a helyi önkormányzatoktól. Előbbiektől a jövedelemkompenzáló, míg utóbbiaktól a kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők.

A járási – jövedelemkompenzáló – támogatásokat közvetlen állami költségvetési forrásból fizetik majd ki az arra jogosultaknak. Ez azt is jelenti, hogy ezeknek a támogatásoknak a megállapításába az önkormányzatoknak nincs beleszólása, tehát a jövőben egyetlen település sem kötheti speciális feltételekhez azok kifizetését, az már teljes egészében a járási hivatalok hatáskörébe tartozik.

Ebbe, a támogatási körbe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ami a korábbi szociális segélyt váltja fel, és azoknak jár, akik nem tudnak részt venni a közfoglalkoztatásban. A közfoglalkoztatásban dolgozók nem kaphatnak foglalkozást helyettesítő támogatást, de amint kikerülnek onnan, a támogatást folyósítják számukra.

Járási támogatás lesz a jövőben a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (46 600 forint), az időskorúak járadéka (22 800 – 37 500 forint), az (alap- és emelt összegű, valamint a kiemelt) ápolási díj (29 500, 44 250, 53 100) és az alanyi köz­gyógy­ellátás (legfeljebb 12 ezer forint havonta). Az e támogatásokhoz való jogosultságot a járási hatóságok állapítják meg országosan egységes elvek alapján.

 

Új néven a régi segélyek

Március 1-jével valamennyi korábbi önkormányzati támogatási és segélyezési forma (lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési támogatás, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás, helyi segély) megszűnik és egységes elnevezést kap, melynek neve települési támo­gatás.

Ennek a – kiadáskompenzáló célú – támogatásnak a keretében az önkormányzatok szabadon dönthetnek arról, milyen élethelyzetekre adnak támogatást; ezt február végéig kellett rendeletben rögzíteniük.

Az önkormányzatoknak a szociális törvényben ugyanakkor előírták, hogy helyi rendeletükben kötelességük – átmeneti veszélyhelyzet esetére – a krízissegély lehetőségét biztosítani rendkívüli települési támogatás elnevezéssel.

 

Érdeklődni kell

Az érintettek a települési támogatási formákról a helyi önkormányzati hivatalokban míg a járási támogatásokról a járási hivatalokban érdeklődhetnek.

Mosonmagyaróvár

Dr. Árvay István polgármester bejelentette, a február 26-án tartott testületi ülésen a város képviselő-testülete a törvényi előírásoknak megfelelően megalkotta rendeletét a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól.

Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. Az egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.

A polgármester elmondta, az a cél, hogy valóban azok részesüljenek szociális ellátásban, akik rászorulnak, ezért az érintettek körét megszűrik, s bevonnak az élethelyzetek felderítésébe olyan személyeket is, akik a rászorultak helyzetével tisztában vannak.

Bejelentette, a rendeletbe beépítettek egy különleges méltányossági kategóriát, melynek kapcsán a polgármester joga a méltányosság gyakorlása. Ezekben az esetekben a polgármester eltekinthet a rendeletben rögzített jogosultsági feltételektől, és kizárólag az alapján hozhatja meg döntését, hogy az adott ügyben a szociális rászorultság fennáll-e?

Hunyaddobrai Éva, a járási hivatal vezető-helyettese beszélt a járási hivatalokhoz telepített  (az előbbeikben már említett) ellátásokról. A támogatást a Kormányhivatal folyósítja minden hónap 5. napjáig.  A jogosultak bankszámlára vagy postai úton történő utalással juthatnak hozzá az ellátáshoz.

Ugyancsak a hivatalvezető helyettes asszony jelentette be, hogy körülbelül három hónapig tart a kormányablakok kialakítása a jelenlegi Okmányiroda helyén. Az ügyfélfogadásban addig sem lesz jelentős fennakadás, ideiglenes helyszínekre költöztetik a jelenlegi irodát. A polgármesteri hivatal portáján minden érdeklődő tájékoztatást kap, hogy az őt érintő ügyben hova forduljon.

 

Böröndi Lajos

2015/5

Ez is érdekelhet...

Csökkent a balesetek száma – A rendőrök továbbra is kiemelten figyelnek a szabályszegőkre

Kevesebb közlekedési baleset történt az első félévben, mint