150 millió forintos támogatás hulladékgazdálkodásra

150 millió forintos támogatás hulladékgazdálkodásra

- Kategória: Közélet

Az elmúlt másfél-két év a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átalakulásának fontos időszaka volt. A szektor átláthatóságát megalapozó 2012. évi hulladékról szóló törvény értelmében már csak olyan gazdasági társaságok végezhetnek hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, amelyek non-profit módon gazdálkodnak, és rendelkeznek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint van érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésük a lakossági hulladék elszállítására azon a településen, ahol ezt a tevékenységet végzik. Az egyes településeken még meglévő anomáliákat – vagyis, hogy a kommunális hulladék elszállítását végző cégeknek nem kifizetődő a szolgáltatás – megoldja majd az idei év második felében a holding rendszerű állami közszolgáltatás megkezdése.

A természet megóvását szolgálva, a hulladékfeldolgozást erősítve ez év január 1-jétől elkezdődött az elkülönített lakossági hulladékgyűjtési rendszer alkalmazása az egész országban. Ezekben a hetekben kötik meg szerződéseiket a hulladékszállítást végző szolgáltatók az önkormányza­tokkal. Az új rendszer átalakulásának lezárulásáról azonban még nem beszélhetünk. Annak érdekében, hogy a közszolgáltatás átmeneti időszaka ne terhelje a lakosságot, jelenleg a Földművelésügyi Minisztérium egyedi döntés útján támogatja a közszolgáltatókat. Az átmeneti időszakban a tárca jelentős összeggel, több mint 7 milliárd forinttal segíti a szolgáltatókat a hulladékgazdálkodási rendszerek kiépüléséig és beüzemeléséig terheket jelentő összegek kompenzálásában.

Térségünk hulladékkezelése országos szinten is kimagasló fejlesztésen ment keresztül az utóbbi években, a nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer közel 3 milliárd forintos uniós és nemzeti támogatásból épült ki. Az átmeneti időszak nehézségeinek enyhítésére választókerületem közszolgáltatója, a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. is támogatási kérelmet nyújtott be a Földművelésügyi Minisztériumhoz. Ennek célja a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztonságos fenntartása és a mosonmagyaróvári vállalat pénzügyi helyzetének stabilizálása volt.

A rendelkezésre álló források felosztását megelőző tárgyalásokon kitartó munkával, minden erőmmel képviseltem a város és az egész választókerület érdekeit. A közelmúltban mindnyájunk számára örömteli hírek érkeztek: a minisztérium nettó 150 millió forint összegű támogatást hagyott jóvá a mosonmagyaróvári székhelyű vállalat számra, melyet utófinanszírozás formájában a 2014. január 1. és 2014. november 30. közti időszak üzemi eredmény hiányának kompenzálására fordíthat. A támogatás komoly segítséget jelent a helyi hulladékgazdálkodás számára, a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkáját az eddigi magas színvonalon folytatva szolgálhatja Önöket a jövőben is.

Dr. Nagy István, országgyűlési képviselő

Ez is érdekelhet...

Húsvétkor is figyeltek a közlekedési szabályok betartására

Fokozott közlekedési  ellenőrzést tartottak a rendőrök a húsvéti