Apróhirdetés

Hirdetés feladása:  hirdetes@flesch.hu

www.mosonvarmegye.net apróhirdetési oldal felhasználói szabályzata

A jelen felhasználói szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Flesch Károly Nonprofit Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u 14.), adószám: 14152492-2-08 a továbbiakban: Társaság)  által üzemeltetett www.mosonvarmegye.netinternetes lapon (a továbbiakban: Weblap) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan magánszemély, vagy vállalkozó, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki hirdetést helyez el, illetve terméket kínál eladásra vagy termék megvételére ajánlatot tesz (a továbbiakban: Felhasználó). A Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, továbbá a Társaság Adatvédelmi szabályzatának rendelkezéseit. Az Adatvédelmi szabályzat a jelen Szabályzat részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő. A Társaság minden tőle telhetőt elkövet a Weblap, és a Weblapon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Társaságtól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak. A Társaság a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A Weblapra feltöltött hirdetések tartalmáért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok és adatok tartalmáért és jogszerűségéért teljes és objektív felelősséggel tartozik. Amennyiben a Társaság észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, a Társaság jogosult és köteles a tartalom azonnali eltávolítására. A Társaság kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt törölte a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat. A Társaság kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A Társaság kizárja a felelősségét továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Társasággal szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Társaság által megkövetelt intézkedést megtenni és a Társaságnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Társaságot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

 

Hirdetési alapfeltételek

 

A hirdetések megjelenése: a feladott hirdetések a közléstől számított két hét időtartamra jelennek meg. A közlés időpontja függ a magánszemélyek e-mailes megerősítésének időpontjától, és a vállalati felhasználók szerződési feltételeitől. Társaság a késedelmes megjelenésekből adódó károkért felelősséget nem vállal.

 

Magánhirdetések: Magánszemélyként a Weblapon cselekvőképes magánszemélyek hirdethetnek. Hirdetésfeladásmagánszemélyeknek kizárólag aktív e-mail címen keresztül, az hirdetes@flesch.hu címünkre. Magánszemély felhasználó esetén a feladási e-mail cím tulajdonosa teljes körű felelősséget vállal a hirdetés tartalmáért. Magánszemély irányárral feladott hirdetését, kizárólag e-mailes visszaigazolás alapján, 25 szóig (kizárólag szöveget tartalmazhat) ingyenesen közöljük. Amennyiben a hirdetés nem tartalmaz irányárat (az irányár lehet cseretermék is) vagy az e-mail címről nem érkezik megerősítés a hirdetés feladásával kapcsolatban, a hirdetést töröljük. A feladott hirdetések automatikusan törlődnek a megjelenéstől számított két hét után.

 

Vállalati hirdetések: Vállalati hirdetést gazdálkodó szervezetek adhatnak fel. A Társaság fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy egy hirdetés vállalatinak minősül-e. Vállalati hirdetés feladása díjköteles. A díjköteles hirdetések feladása első alkalommal személyesen, szerződéskötés után történhet a mindenkori megadott elérhetőségi címünkön. A vállalati hirdetések feladási díja 25 szóig (kizárólag szöveget tartalmazhat) 5.000,-Ft+ÁFA/két hét megjelenési időtartam, és 50 szóig (kizárólag szöveget tartalmazhat) 10.000,-Ft+ÁFA/két hét megjelenési időtartam. A feladott hirdetések automatikusan törlődnek a megjelenéstől számított két hét után.

 

Személyes vállalati hirdetésfeladás: a mosonmagyaróvári reklámgazda ügyfélfogadásán

Ügyintéző: Csala Éva

Ügyfélfogadás:
Mosonmagyaróvár, Fő utca 45. alatt
(bejárat a Real –Express iroda felől)
 Hétfő:      12.30 – 16.30
Szerda:    12.30 – 16.30

Telefon: 30/226-9837

 

Reklám jellegű hirdetések: Csak bérbeadást, állást termékeladást és szolgáltatásokat lehet hirdetni. Hirdetést kizárólag marketing célokra nem lehet használni, konkrét állás, termék vagy szolgáltatás felkínálása nélkül hirdetni nem lehet.

 

Szolgáltatások: A felkínált vagy keresett szolgáltatásnak meg kell felelnie a Társaság  vonatkozó előírásainak és a mindenkori vonatkozó jogszabályoknak.

 

Nyelv: A Weblapon csak magyar nyelven lehet hirdetni.

 

Hirdetés szövege:  A hirdetés címsorának a hirdetett terméket vagy szolgáltatást kell leírnia, cégnév igen, de webcím nem szerepelhet benne. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők, így pl. kerülendő a csupa nagybetűvel írt hirdetési szöveg és címsor, kivéve, ha az adott szó

írásmódja olyan formában elfogadott (pl. mozaikszavak). Szükségtelen karakterek nem szerepelhetnek a címsorban. A hirdetés szövegében a terméket vagy szolgáltatást be kell mutatni, ott nem szerepelhet csak egy másik honlapra mutató link. Minden hirdetésnek valós adatokat kell tartalmaznia.

 

Kategória: A hirdetést abban a kategóriában helyezzük el, amelyik a legjobban leírja az adott terméket vagy szolgáltatást (a hirdetést a megfelelő kategóriába a Társaság jogosult elhelyezni. Azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek nem ugyanabba a kategóriába tartoznak, külön hirdetésben kell hirdetni.

 

Többszörös hirdetés: A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra a termékre vonatkozó másik hirdetés. Nem lehet ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást egyidőben, több hirdetésben hirdetni.

 

Link: A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos más hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

 

Álláshirdetések: A www.mosonvarmegye.net oldalain kizárólag valós, teljes- vagy részmunkaidős, bejelentett álláslehetőségeket engedélyezett hirdetni. A hirdetésében egyértelműen kerüljön megjelölésre a betöltendő munkakör neve és a munka jellege. Tilos az „otthoni internetes munka”, illetve az MLM-es munkalehetőségek hirdetése még abban az esetben is, ha ezek végzéséhez nem szükséges előre regisztrációs díjat vagy hasonlót fizetni. Nem engedélyezett továbbá semmilyen szexuális vagy erotikus jellegű munka hirdetése sem a Weblapon.

 

Hamisított termékek: Nem lehet szerzői jogvédelem alatt álló termékek utánzatát hirdetni, pl. CD-t, VCD-t, DVD-t, szoftvereket, videó játékokat, stb. A hirdetőnek tudnia kell igazolni a termékek eredetiségét.

 

Állatokra vonatkozó szabályok: A Weblapon kínált állatoknak meg kell felelniük az adott faj forgalomba hozatalára vonatkozó hatályos magyar jogszabályoknak.

 

Sértő tartalom: Azon hirdetések megjelenése, melyek tartalma vallási vagy etnikai csoportokat, illetve más személyeket vagy közszereplőket sérthet tilos.

 

Tiltott termékek: A hatályos magyar jogszabályok értelmében forgalomba nem hozható termékeket tilos a Weblapon értékesíteni.

 

Nem engedélyezett termékek és szolgáltatások: A Társaság  korlátozza egyes termékek és szolgáltatások hirdetését. Ezen termékkörök felsorolását a „Korlátozások és tilalmak” alcím alatt található lista tartalmazza.

 

Megtévesztő kínálat: A Társaság fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és jogszerűségét.

 

Korlátozások és tilalmak

A Weblapra apróhirdetések adhatók fel a Felhasználók által, amelyek tartalmát a Társaság előzetesen ellenőrizheti és moderálhatja. A Társaság jogosult megtagadni azon hirdetés közzétételét, amely valamely jogszabályba ütközik, jogellenes tevékenységet hirdet, továbbá amely sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve a vonatkozó etikai szabályokat. A Weblapra feltöltött apróhirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely az irányadó jogszabályok alapján reklám-korlátozás vagy tilalom alatt áll, továbbá amely egyébként valamely jogszabályba ütközik, vagy azzal ellentétes. A Weblapra feltöltött apróhirdetésekben tilos az olyan tartalom feltöltése is, amely jogellenes vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel, vagy arra buzdít. A Társaság jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, előzetes figyelmeztetés nélkül törölni a hirdetést minden olyan esetben, amikor a hirdetés közzétételével kapcsolatban valamely jogszabály, vagy irányadó etikai szabály, vagy a jelen Szabályzat bármely rendelkezése megsértésének gyanúja merülhet fel, illetve amennyiben azt tisztességtelennek tartja, vagy egyébként felmerül annak gyanúja, hogy a hirdetés megtévesztő információt tartalmaz, illetve a jó erkölcsbe ütközhet. A Társaság jogosult eltávolítani azokat a hirdetéseket, melyek bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérthetik, illetve egyéb szerzői és szomszédos jogokat sérthetnek. A Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával köteles használni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célokra használja, a Társaság jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Társaság a hatályos jogszabályok alapján együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Tilos a Weblapon olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, illetve amelyek forgalmazása hatósági engedélyhez kötött tevékenységnek minősül, illetve tilos az olyan termékek hirdetése, amelyek a mindenkor hatályos jogszabályok szerint nem hozhatóak kereskedelmi forgalomba. Amennyiben forgalomba nem hozható termék megjelenik valamely, a Weblapra feltöltött apróhirdetésben, a Társaság – bizonyos esetekben – felelősségre vonható a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi LVIII törvény alapján. A Társaság ezért haladéktalanul cselekszik bármely forgalomba nem hozható termék említése esetén. A Társaság ugyanezen lépéseket teszi meg az olyan termékek hirdetése esetén is, amelyek forgalmazása bűncselekményt valósíthat meg.

Az alábbi (nem teljes körű) felsorolás tartalmazza azokat a termékeket, amelyek a fentiekben ismertetett tilalomba ütköznek, és amelyek említése internetes környezetben gyakori:

– Gyógyszerek, dohánytermékek, kábítószerek, tudatmódosító anyagok, vagy bármely, hasonló hatású szerek;

– Termékek, amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait, ideértve többek között, de nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;

– Lopott, bűncselekményből származó vagy jogellenesen forgalomba hozott termékek;

– Emberi, vagy állati szervek, szövetek;

– Hamis vagy hamisított márkajelzésű termékek;

– Fegyver, lőszer, robbanószer, tiltott vagy korlátozott pirotechnikai anyagok, valamint a közbiztonságra fokozottan veszélyes eszközök, ideértve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (műtárgynak minősülő fegyverek, airsoft és paintball fegyverek, légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb);

– Minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;

– Bizonyos kémiai anyagok, vegyületek, radióaktív anyagok (veszélyes vegyi anyagok, különösen a tűz-és robbanásveszélyes anyagok);

– Szexuális szolgáltatás;

– Szexuális tartalmú masszázs hirdetések, illetve a masszázs hirdetésekben arcképen és a masszázs szalonról készült képen kívül minden típusú kép;

– Egyéb hatóságilag tiltott termékek.

Nem engedélyezett termékek és szolgáltatások:

– Olyan berendezés, tárgy, eszköz vagy szoftver, amely alkalmas a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz fűződő jog megsértésére;

– Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;

– Olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;

– Közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;

– Postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;

– Kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok és igazolvány érvényesítő címkék;

– Diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;

– Minden olyan szolgáltatás, amely a jóslással és sorselemzéssel, illetve az ezotériával összefüggésbe hozható;

– Magánszemély, vagy engedéllyel nem rendelkező szervezet által nyújtandó hitel- illetve pénzkölcsönre vonatkozó ajánlat, ilyen módon nyújtott hitel- illetve pénzkölcsön, továbbá ilyen szolgáltatás igénybevételére irányuló ajánlat.

– On-line szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok;

– Élelmiszerek és táplálék kiegészítők;

– Kontaktlencse;

– Bankszámla és bankkártya;

– Telefonszámok;

– Régészeti leletek;

– Üdülési csekkek és dolgozói utalványok;

– Parkolási engedély;

– Pornográf termékek, használt fehérnemű;

– Nem jogtiszta rádió és tv felvételek;

– Mobiltelefon elektronikus védelmét feltörő termékek;

– Traffipax védelmi megoldások: lézerblokkolók, radardetektorok, traffipax érzékelők;

– Minden olyan eszköz, amely illegális megfigyelésre, illetve lehallgatásra alkalmas: rejtett kamerák, minikamerák, kémtelefonok, rejtett lehallgató készülékek, poloskák, rejtett mikrofonok és micro headsetek.

Tilos a Weblapon olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Társaság (vagy Cégcsoportjának) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti. Tilos felhasználói adatok között a valóságnak nem megfelelő adatok megadása. Tilos bármilyen olyan alkalmazás vagy program használata, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Tilos minden olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a Weblap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti. A Társaság felhívja a figyelmet, hogy mivel a Weblap tartalma a Társaságtól függetlenül is módosulhat, így a jogszabályi kötelezettségén túl nem vállal felelősséget a Weboldalra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, továbbá nem vállal felelősséget olyan tartalmakért, amelyeket harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Társaság rendszerére. A Társaság jogosult a Weblap tartalmának egyoldalú módosítására. A Weblapra feladott hirdetések tartalmáért kizárólag a Felhasználót (magánszemélyeknél, a feladási e-amil cím tulajdonosát) terheli felelősség. A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa küldött információk, anyagok és adatok tartalmáért és jogszerűségéért teljes és objektív felelősséggel tartozik. Amennyiben a Társaság észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, a Társaság jogosult és köteles a tartalom azonnali eltávolítására. A Társaság kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt törölte a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat. A Társaság kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A Társaság kizárja a felelősségét továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Társasággal szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Társaság által megkövetelt intézkedést megtenni és a Társaságnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Társaságot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatai kezelésének szabályát az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

 

Záró rendelkezések

A Társaság bármikor jogosult a jelen Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását.

 

Azonnali eltávolítás joga

Társaság lehetőséget ad arra, és egyben kéri, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével a Felhasználó haladéktalanul jelezze, ha megítélése szerint a Weblapon elérhető valamely tartalom jogsértő. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan panaszok teljesítését megtagadja.

Amennyiben a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információ a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait az mosonvarmegye@flesch.hu címen jelezhetik.