Sorsok – Egy család története a Monarchiától át az Európai Unióig

Sorsok – Egy család története a Monarchiától át az Európai Unióig

- Kategória: Egyéb

Érdekes, izgalmas, s tanulságos Kiszelka Ferenc családtörténete, amely a Mosoni Polgári Kör kiadásában jelent meg.

Ha a kötetben közzétett dokumentumok nem figyelmeztetnének a hitelességre, a kikerülhetetlen tényekre, azt is gondolhatnánk, hogy egy családregényt tartunk a kezünkben, olyant, amely az elmúlt évszázadokba visszanyúlva tárja fel egy család történetét, bemutatva a Monarchia népeinek egymásra utaltságát és összetartozását.

Kiszelka Ferenc ismert személyisége a városnak, tősgyökeres mosoninak tudhatná az ember, ha nem szembesülne e kiadványban – amely a korábban kiadott három füzet összevont kiadása – azzal a ténnyel, hogy őseinek választott hazája Magyarország, s szűkebben véve a történeti Moson vármegye.

“Az Osztrák–Magyar Monarchia Csehországából származó Komma és Kyselka ősök Magyarországot választották hazájuknak. A leszármazottak egy-egy ága – egymásról mit sem sejtve – Moson megyében telepedett le. A magyarrá vált Koma és Kiszelka család pedagógus gyermekei Moson megyét és Mosonmagyaróvár városát szolgálták évtizedekig. A két család életútját összefoglaló írás – hiteles okmányaival, igazolásaival – korrajzként is szolgáló olvasmány”.

A vaskos könyv dokumentumaival azt is bizonyítja, hogy van létjogosultsága a családfa kutatásnak, s hogy a gyökerek föltalálása egyúttal a folyamatosság igazolása is.

Mi lenne, ha minden család utánanézne történetének? – tehetjük föl a kérdést. Összeállhatna ebből maga a történelem? Minden bizonnyal. Talán hitelesebben, valóságosabban tárulhat elénk a múlt, mint ahogyan az a koncepcióváltásokkal terhes történetírásból kiviláglik.

Kiszelka Ferenc családtörténete példa. A múltat és a jelent kapcsolja össze ez a kiadvány, amely minden mosonmagyaróvári lokálpatrióta polcán ott kell, hogy legyen.

2015/1

Ez is érdekelhet...

Ne vásároljunk, vagy béreljünk meggondolatlanul élő nyulat húsvétra!

Húsvét közeledtével a felelős állattartásra, ezen belül különösen