Négy év alatt ezerkétszáz társasházi lakás

Négy év alatt ezerkétszáz társasházi lakás

- Kategória: Közélet

Ezerkétszáz – már átadott, vagy kivitelezés alatt álló – társasházi lakás Mosonmagyaróváron az elmúlt négy évben. Egyebek mellett ez is kiderül a városi főépítész beszámolójából, amit szeptemberi ülésén tárgyalt a képviselő-testület. Az anyag arra is kitér, hogy jelenleg elfogytak már a családi házak építésre alkalmas területek a városban.

A főépítész beszámolójából kiderül: az elmúlt négy évben a településrendezési tervek módosítására összesen nyolc eljárást folytattak le, ezekkel összefüggésben tíz esetben került sor a helyi építési szabályzat módosítására. Egy-egy eljárás 12-15 kérelem – részben önkormányzati kezdeményezés – alapján indult. A módosítások általában néhány ingatlant, egy-egy tömböt érintettek. Jelentős, vagy nagy területet érintő módosításból csupán néhány volt. Így például a Kiserdő melletti négy hektáros területen kertvárosi és kisvárosi lakó építési övezet kijelölése, az Ipartelepen a tervezett új piarista iskola területének szabályozása, a Megyei-csatorna mentén lakóterület, a Kozlik-tanya területén kavicsbánya, az egykori  Kühne edzőpálya helyén pedig lakóterület kijelölése, valamint az Iskola utcai tömb szabályozásának egységesítése. Ugyancsak lényeges elem volt a tehermentesítő út nyomvonalának módosítása, beleértve a Kenyérgyári úti vasúti felüljárót is.

Az elmúlt négy évben a Mowinpark módosítása visszatérő elem volt. Itt folyamatosan változtatták a telekméretet, az épületmagasságot, igazodva az aktuális igényekhez. A tradicionális ipari területeken – a helyszűke miatt – alapvetően a beépíthető terület növelését kérelmezték ötven, esetenként hetvenöt százalékos mértékig.

A főépítés beszámolójában kiemelte: az elmúlt időszakban a város nem növekedett a külterületek rovására. Az eddig üres, de hatályos szabályozással bíró belső területek felhasználása indult el rohamléptekkel. A lakóház építési hullám során minden nagyobb beépíthető ingatlant felvásároltak. Az elmúlt négy év eredménye – már átadott illetve kivitelezés alatt álló – 1.200 társasházi lakás.

A szabályozási tervek módosításával társasházak építésére alkalmas telkek alakíthatók ki az Ipartelepen – a tervezett Piarista-iskola mellett, illetve a Megye- csatorna nyomvonalán -, a Kiserdő melletti területen, a volt Kühne edzőpálya helyén, illetve a Duna-lakóparkban. Ez összességében 8,1 hektár terület, ami vélhetően elegendő lesz a további igények kielégítésére.

A családi házak építésére alkalmas területek viszont elfogytak, a Duna-lakópark is betelt. Az ilyen besorolású tartalék területeket a településrendezési tervekben már korábban kijelöltek. Ezek jelenleg magánkézben lévő szántó területek, a hasznosításhoz új szabályozási tervet kell készíteni a fejlesztendő tömbökre. Ez szükségszerű, megakadályozandó a már beépített területek nemkívánatos besűrűsödését. Önkormányzati tulajdonban lévő terület ilyen célra nincs.

Az elmúlt négy évben a helyi építési szabályzat előírásait is többször is módosították, aminek célja elsősorban a beépítések intenzitásának csökkentése volt. Kétszer növelték a lakásokhoz előírt parkolók számát, szigorították az épületmagasság számítás módját, korlátozták a lakóterületeken a szállásépületek szobaszámát, valamint a kisvárosi lakó övezetben növelték a zöldfelületi arányt.

És egy érdekesség a beszámolóból: a külföldiek ingatlanszerzések véleményezése szintén főépítészi feladat. Az elmúlt négy évben összesen 53 ingatlant vásároltak nem uniós állampolgárok. (Az uniós állampolgárok ingatlanvásárlását ugyanis nem kell véleményezni.) Az ingatlanok zömét ukrán vagy orosz állampolgárok vásárolták. A hét kínai mellett egy-egy szaúdi és kuvaiti állampolgár is ingatlantulajdonos lett a városban.

Ez is érdekelhet...

Húsvétkor is figyeltek a közlekedési szabályok betartására

Fokozott közlekedési  ellenőrzést tartottak a rendőrök a húsvéti