Helyi intézkedések a megelőzés és kárenyhítés érdekében Mosonmagyaróváron

Helyi intézkedések a megelőzés és kárenyhítés érdekében Mosonmagyaróváron

- Kategória: Hírek

Számos intézkedést hozott az elmúlt napokban Mosonmagyaróvár polgármestere a járvány megfékezése érdekében, illetve a gazdasági károk enyhítése céljából. Portálunk ezeket az intézkedéseket vette sorra. Cikkünk folyamatosan frissül!

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A hatályos törvény értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
A kormányzat munkahelyvédelmi, gazdaságvédelmi és egyes szolgáltatási ágazatokban bejelentett intézkedései, továbbá a 2020-as költségvetés áttervezésére tett szándék arra figyelmeztette az önkormányzatot, hogy a város költségvetését is felülvizsgálja és újragondolja. Az erre vonatkozó intézkedéseket a veszélyhelyzet idején Dr. Árvay István polgármesteri hatáskörben megtette és a azt a költségvetési rendelet módosítására a képviselő-testület legutóbbi ülésén benyújtott javaslata is megfogalmazta. Ennek értelmében zárolták az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló általános tartalékot 50 millió forint összegben és a „Fejlesztési célra elkülönített céltartalékot” 268,3 millió forint összegben. Az önkormányzat idei költségvetésében tervezett fejlesztések, beruházások vonatkozásában, azoknak a feladatoknak a végrehajtását, melyek nem veszélyelhárítást szolgálnak, nem kapcsolódnak közbeszerzési eljáráshoz vagy pályázati támogatási szerződés teljesítéséhez, elhalasztja a veszélyhelyzet megszűnéséig.
A mosonmagyaróvári önkormányzat képviselő-testülete március 19-i ülésén a koronavírus-járvány miatt kialakuló, kialakult gazdasági helyzetre tekintettel úgy határozott, hogy felülvizsgálja a 2020. évi költségvetési rendeletében megfogalmazott feladatokat, a 2021-es évre is áthúzódó terveit, továbbá a rendelkezésre álló források megalapozottságát és – jelen helyzetben – a feladatok megvalósításának ütemezését. A képviselő-testület felelősséget vállal – átgondoltan és harmonizálva a kormányzati rendelkezésekkel – a helyi vállalkozások és itt élők helyzetének javításáért és erre önkormányzati forrást biztosít.

Adományszámla nyitása

A képviselő-testület közösségi összefogásra biztatva a város életében jelenlévő gazdasági szereplőket, létrehoz egy készenléti alapot, melyre a koronavírus elleni védekezés érdekében támogatásokat vár. Az önkormányzat az adományszámlára beérkezett összegeket – saját forrásaival együtt – e rendkívüli helyzet kezelésére, a koronavírus-járvány megfékezésére végzett tevékenységéhez, a segítségre szorulók érdekében használja fel. A védekezéshez fel nem használt összeget az önkormányzat a járvány megszűnését követően gazdaságmentő és élénkítő intézkedésekre, kis- és középvállalkozások megsegítésére fordítja. A támogatási szándékot elektronikus úton a titkarsag@mosonmagyarovar.hu e-mail címre a polgármesteri titkárságra kérik megküldeni, vagy telefonon a +36-20/333-7159-es számon lehet jelezni.
A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉS adományszámla száma: 11737076-15367400-02130000
Az önkormányzat a számlát 10 millió forint összeggel megnyitotta, az összegyűlt összeg felhasználásáról pedig tájékoztatást ad.

Végrehajtási eljárások méltányossága

A helyi adóhatóság a végrehajtási eljárások megindításakor különösen méltányosan jár el, és figyelembe veszi – amennyiben erre kormányzati döntés nem születik – a veszélyhelyzet időszakát és a kialakult súlyos helyzetet.

Kilakoltatási moratórium

A mosonmagyaróvári önkormányzat – az önkormányzati bérlakások vonatkozásában – kilakoltatási moratóriumot rendel el 2020. június 30-ig.

Segítség a házi karanténban lévőknek

A hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a hatályos kormányrendelet alapján a települési önkormányzat polgármesterének feladata. A feladat megszervezésére Mosonmagyaróváron a megfelelő logisztikai háttér biztosított. A feladatok ellátásába bevonják a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományát, a polgári védelmi feladatokra kijelölt magánszemélyeket, polgárőröket, önkénteseket. Az Önkormányzati Rendészet folyamatos munkarendben dolgozik. Meglévő feladataikat folyamatosan végzik, továbbá közreműködnek a lakosság tájékoztatásában is. A polgármester elrendelte a Hunyadi Kollégium takarítását és – lehetőségek szerint – a felkészítését arra, hogy szálláshelyként funkcionálhasson. Az óvodákból és bölcsődékből jelentős segítség érkezett a feladat ellátása érdekében.

Az egészségügyi ellátás

A Karolina Kórház és Rendelőintézet fokozatosan bevezette a látogatási tilalmat, szabályozta a vérvétel, leletkiadás rendjét, a páciensek ellátását. Felkészülése folyamatos. Az alapellátásban részt vevő háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelések – a jelenleg irányadó – helyettesítési rend szerint működnek. A keresztmetszet szűk, hiszen az EMMI haladéktalanul – 2020. március16-tól kezdődően – elrendelte „az egészségügyi ellátási tevékenység megszervezését oly módon, hogy közvetlen betegellátásban (orvos/szakdolgozó/egyéb egészségügyi dolgozó-beteg közötti személyes találkozásban) csak 65 év alatti kollegáik vegyenek részt. A fertőzésveszély elkerülésével lehet biztosítani betegeik ellátását: így: „végezhető telefonos távkonzultáció, e-recept írás, a telefonos COVID-19 fertőzés gyanújának értékelését, az eddig is ismert formák, mint a radiológiai távleletezés”. Fogorvosi ellátás vonatkozásában csak sürgősségi ellátást nyújtható március 15-től.

Védőnői szolgálat

Az EMMI elrendelte továbbá az egészségügyi alapellátásban dolgozó védőnők védelme érdekében a védőnő-gondozott találkozások számának minimalizálását, előtérbe helyezve a távkonzultációt. A 65. életévüket betöltött védőnők ne találkozzanak a gondozottal, ugyanígy a 65 évnél fiatalabbak, akik súlyos, krónikus betegséggel élnek. A digitális tanácsadás történhet telefonon, skype-on, videófelvétellel.

Háziorvosi ügyelet

Az ügyeleti ellátás biztonsága rendkívül kitett a kialakult helyzetnek. A bevonható orvosok száma az elsődleges feladatellátási helyen és a leterheltség jelentős, de az ügyelet biztosított.

Szociális ellátás

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás intézményei vonatkozásában a szociális ellátás tekintetében is jelentős, szigorú intézkedéseket vezettek be. Az országos tisztifőorvos március 8-tól általános látogatási tilalmat rendelt el a szociális bentlakásos intézmények vonatkozásában. Március 17-től ezt a tilalmat kiterjesztették a szakosított ellátást nyújtó szociális intézményekre, a családok átmeneti otthonára és gyermekek átmeneti otthonára is. A gyermekek egészségének megőrzése érdekében ezen intézményben kijárási tilalmat rendeltek el.
A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében köznevelési, közigazgatási, egészségügyi és szociális intézményekben, alapszolgáltatásokban ügyfélfogadási, látogatási, intézmény- elhagyási tilalmak bevezetését rendelte el a Kormányzat. A veszélyhelyzet időszakában a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás fenntartásában működő Család- És Gyermekjóléti Központ (Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10.) személyes ügyfélfogadását határozatlan időre felfüggesztették. A kapcsolattartás és az ügyek intézése telefonon vagy elektronikus úton lehetséges.

Közszolgáltatások

A közszolgáltatók és más társaságok ügyfélszolgálatai a személyes ügyintézésről áttértek a telefonos és elektronikus kapcsolattartásra, ügyfélkapcsolati feladataiknak így tesznek eleget. Valamennyi közszolgáltató (hulladékszállítás, víz-szennyvízhálózat működtetés, távhőszolgáltatás) biztonsággal látja el alapszolgáltatásait. A polgármester utasította az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetőit és az intézményvezetőket, hogy amennyiben a társaság/intézmény működése során a koronavírussal kapcsolatban bármilyen rendkívüli esemény történik, vagy önkormányzati döntést, segítséget igénylő kérdés merül fel, arról haladéktalanul tájékoztatást kell adnia vagy egyeztetést kell kezdeményeznie.

Ez is érdekelhet...

Környezetvédelmi díjjal ismerték el a Vackor Óvodát

A „Mosonmagyaróvár Város Környezetvédelméért” díj átadásával kezdődött az