Helyi intézkedések a megelőzés és kárenyhítés érdekében Mosonmagyaróváron

Helyi intézkedések a megelőzés és kárenyhítés érdekében Mosonmagyaróváron

- Kategória: Hírek

Számos intézkedést hozott az elmúlt napokban Mosonmagyaróvár polgármestere a járvány megfékezése érdekében, illetve a gazdasági károk enyhítése céljából. Portálunk ezeket az intézkedéseket vette sorra. Cikkünk folyamatosan frissül!

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A hatályos törvény értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
A kormányzat munkahelyvédelmi, gazdaságvédelmi és egyes szolgáltatási ágazatokban bejelentett intézkedései, továbbá a 2020-as költségvetés áttervezésére tett szándék arra figyelmeztette az önkormányzatot, hogy a város költségvetését is felülvizsgálja és újragondolja. Az erre vonatkozó intézkedéseket a veszélyhelyzet idején Dr. Árvay István polgármesteri hatáskörben megtette és a azt a költségvetési rendelet módosítására a képviselő-testület legutóbbi ülésén benyújtott javaslata is megfogalmazta. Ennek értelmében zárolták az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló általános tartalékot 50 millió forint összegben és a „Fejlesztési célra elkülönített céltartalékot” 268,3 millió forint összegben. Az önkormányzat idei költségvetésében tervezett fejlesztések, beruházások vonatkozásában, azoknak a feladatoknak a végrehajtását, melyek nem veszélyelhárítást szolgálnak, nem kapcsolódnak közbeszerzési eljáráshoz vagy pályázati támogatási szerződés teljesítéséhez, elhalasztja a veszélyhelyzet megszűnéséig.
A mosonmagyaróvári önkormányzat képviselő-testülete március 19-i ülésén a koronavírus-járvány miatt kialakuló, kialakult gazdasági helyzetre tekintettel úgy határozott, hogy felülvizsgálja a 2020. évi költségvetési rendeletében megfogalmazott feladatokat, a 2021-es évre is áthúzódó terveit, továbbá a rendelkezésre álló források megalapozottságát és – jelen helyzetben – a feladatok megvalósításának ütemezését. A képviselő-testület felelősséget vállal – átgondoltan és harmonizálva a kormányzati rendelkezésekkel – a helyi vállalkozások és itt élők helyzetének javításáért és erre önkormányzati forrást biztosít.

Adományszámla nyitása

A képviselő-testület közösségi összefogásra biztatva a város életében jelenlévő gazdasági szereplőket, létrehoz egy készenléti alapot, melyre a koronavírus elleni védekezés érdekében támogatásokat vár. Az önkormányzat az adományszámlára beérkezett összegeket – saját forrásaival együtt – e rendkívüli helyzet kezelésére, a koronavírus-járvány megfékezésére végzett tevékenységéhez, a segítségre szorulók érdekében használja fel. A védekezéshez fel nem használt összeget az önkormányzat a járvány megszűnését követően gazdaságmentő és élénkítő intézkedésekre, kis- és középvállalkozások megsegítésére fordítja. A támogatási szándékot elektronikus úton a titkarsag@mosonmagyarovar.hu e-mail címre a polgármesteri titkárságra kérik megküldeni, vagy telefonon a +36-20/333-7159-es számon lehet jelezni.
A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉS adományszámla száma: 11737076-15367400-02130000
Az önkormányzat a számlát 10 millió forint összeggel megnyitotta, az összegyűlt összeg felhasználásáról pedig tájékoztatást ad.

Végrehajtási eljárások méltányossága

A helyi adóhatóság a végrehajtási eljárások megindításakor különösen méltányosan jár el, és figyelembe veszi – amennyiben erre kormányzati döntés nem születik – a veszélyhelyzet időszakát és a kialakult súlyos helyzetet.

Kilakoltatási moratórium

A mosonmagyaróvári önkormányzat – az önkormányzati bérlakások vonatkozásában – kilakoltatási moratóriumot rendel el 2020. június 30-ig.

Segítség a házi karanténban lévőknek

A hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a hatályos kormányrendelet alapján a települési önkormányzat polgármesterének feladata. A feladat megszervezésére Mosonmagyaróváron a megfelelő logisztikai háttér biztosított. A feladatok ellátásába bevonják a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományát, a polgári védelmi feladatokra kijelölt magánszemélyeket, polgárőröket, önkénteseket. Az Önkormányzati Rendészet folyamatos munkarendben dolgozik. Meglévő feladataikat folyamatosan végzik, továbbá közreműködnek a lakosság tájékoztatásában is. A polgármester elrendelte a Hunyadi Kollégium takarítását és – lehetőségek szerint – a felkészítését arra, hogy szálláshelyként funkcionálhasson. Az óvodákból és bölcsődékből jelentős segítség érkezett a feladat ellátása érdekében.

Az egészségügyi ellátás

A Karolina Kórház és Rendelőintézet fokozatosan bevezette a látogatási tilalmat, szabályozta a vérvétel, leletkiadás rendjét, a páciensek ellátását. Felkészülése folyamatos. Az alapellátásban részt vevő háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelések – a jelenleg irányadó – helyettesítési rend szerint működnek. A keresztmetszet szűk, hiszen az EMMI haladéktalanul – 2020. március16-tól kezdődően – elrendelte „az egészségügyi ellátási tevékenység megszervezését oly módon, hogy közvetlen betegellátásban (orvos/szakdolgozó/egyéb egészségügyi dolgozó-beteg közötti személyes találkozásban) csak 65 év alatti kollegáik vegyenek részt. A fertőzésveszély elkerülésével lehet biztosítani betegeik ellátását: így: „végezhető telefonos távkonzultáció, e-recept írás, a telefonos COVID-19 fertőzés gyanújának értékelését, az eddig is ismert formák, mint a radiológiai távleletezés”. Fogorvosi ellátás vonatkozásában csak sürgősségi ellátást nyújtható március 15-től.

Védőnői szolgálat

Az EMMI elrendelte továbbá az egészségügyi alapellátásban dolgozó védőnők védelme érdekében a védőnő-gondozott találkozások számának minimalizálását, előtérbe helyezve a távkonzultációt. A 65. életévüket betöltött védőnők ne találkozzanak a gondozottal, ugyanígy a 65 évnél fiatalabbak, akik súlyos, krónikus betegséggel élnek. A digitális tanácsadás történhet telefonon, skype-on, videófelvétellel.

Háziorvosi ügyelet

Az ügyeleti ellátás biztonsága rendkívül kitett a kialakult helyzetnek. A bevonható orvosok száma az elsődleges feladatellátási helyen és a leterheltség jelentős, de az ügyelet biztosított.

Szociális ellátás

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás intézményei vonatkozásában a szociális ellátás tekintetében is jelentős, szigorú intézkedéseket vezettek be. Az országos tisztifőorvos március 8-tól általános látogatási tilalmat rendelt el a szociális bentlakásos intézmények vonatkozásában. Március 17-től ezt a tilalmat kiterjesztették a szakosított ellátást nyújtó szociális intézményekre, a családok átmeneti otthonára és gyermekek átmeneti otthonára is. A gyermekek egészségének megőrzése érdekében ezen intézményben kijárási tilalmat rendeltek el.
A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében köznevelési, közigazgatási, egészségügyi és szociális intézményekben, alapszolgáltatásokban ügyfélfogadási, látogatási, intézmény- elhagyási tilalmak bevezetését rendelte el a Kormányzat. A veszélyhelyzet időszakában a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás fenntartásában működő Család- És Gyermekjóléti Központ (Mosonmagyaróvár, Vasutas utca 10.) személyes ügyfélfogadását határozatlan időre felfüggesztették. A kapcsolattartás és az ügyek intézése telefonon vagy elektronikus úton lehetséges.

Közszolgáltatások

A közszolgáltatók és más társaságok ügyfélszolgálatai a személyes ügyintézésről áttértek a telefonos és elektronikus kapcsolattartásra, ügyfélkapcsolati feladataiknak így tesznek eleget. Valamennyi közszolgáltató (hulladékszállítás, víz-szennyvízhálózat működtetés, távhőszolgáltatás) biztonsággal látja el alapszolgáltatásait. A polgármester utasította az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetőit és az intézményvezetőket, hogy amennyiben a társaság/intézmény működése során a koronavírussal kapcsolatban bármilyen rendkívüli esemény történik, vagy önkormányzati döntést, segítséget igénylő kérdés merül fel, arról haladéktalanul tájékoztatást kell adnia vagy egyeztetést kell kezdeményeznie.

Ez is érdekelhet...

Mindenki Karácsonyfája az újrahasznosítás jegyében

Hagyományteremtő szándékkal indított egy új kezdeményezést a Kétfecske