Folyamatos ellenőrzések eredményeként kevesebb a probléma a bérlakásokkal

Folyamatos ellenőrzések eredményeként kevesebb a probléma a bérlakásokkal

- Kategória: Hírek, Közélet

A lakásellenőrzési munkacsoport tevékenysége az elmúlt évek tapasztalata alapján szükséges, hosszú távon rendszeres ellenőrzésekkel biztosítottá vált az önkormányzati ingatlanok rendeltetésszerű használata. Az ellenőrzések hatására a bérlők az esetek többségében betartják a szabályokat. – ez derül ki a mosonmagyaróvári önkormányzat lakásellenőrzési munkacsoportjának közelmúltban elkészült beszámolójából.

Több mint tíz éve hozta létre a mosonmagyaróvári önkormányzat a lakásellenőrzési munkacsoportot a szociális bérlakások folyamatos felügyeletére. Erre azért volt szükség, mert több bérlő nem teljesítette a házirendben, illetve a jogszabályban foglalt kötelezettségét. A lakást vagy az udvart nem rendeltetésszerűen használta és elmaradt az alapvető karbantartás is.

A tavalyi évben három alkalommal került sor ellenőrzésre, januárban, májusban és szeptemberben. A munkacsoport a helyszíni ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordított azon bérleményekre, melyek kapcsán a korábbi tapasztalatok alapján problémák voltak a bérlőkkel, lakossági panaszbejelentés, illetve a nem rendeltetésszerű használatra utaló észrevétel érkezett.

Az észlelt problémák három fő csoportba voltak sorolhatók. Egyes bérlők a háztartási és egyéb hulladékot nem megfelelően kezelték, a bérleményben és annak környékén nem megfelelő higiéniai állapotot tartottak fenn. A bérlő vagy a vele együttlakó személy a bérbeadóval vagy a szomszédokkal szemben az együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes magatartást tanúsított, illetve a bérlő által tartott eb zavarta a lakóközösség nyugalmát.

A környezet rendezetlensége kapcsán felmerülő problémákkal összefüggésben elmondható, hogy a Buda utca 1. és a Pozsonyi út 87. szám alatti ingatlanok kiürítése, valamint az Aranyossziget utca 44. szám alatti ingatlan elbontása okán a problémakör kevésbé jelentkezik. Egyes többlakásos ingatlanok közös használatú udvarára, valamint közös használatú helyiségeibe (például Fő utca 3.) azonban továbbra is jellemző, hogy nagyobb mennyiségű háztartási szemetet halmoznak fel a lakók. Ezekben az esetekben a rendrakásra történő felszólítások javítottak a pillanatnyi helyzeten, de a probléma visszatérően jelentkezik, ezért további ellenőrzések szükségesek.

Ugyanez a helyzet a nem megfelelő higiéniai állapotban tartott lakások esetében is. A tavalyi év során a Terv utca 88. szám alatti ingatlanban merült fel ilyen jellegű gond, azonban az ellenőrzés és az azt követő felszólítás hatására a probléma megszűnt.

Az együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes magatartás kapcsán egy alkalommal kellett a munkacsoportnak eljárnia. A Fehér Ló Közösségi Ház melletti ingatlan lakói tanúsítottak zavaró magatartást, melynek kapcsán a munkacsoport helyszíni bejárást tartott és figyelmeztette a bérlőt a közösségi együttélés szabályainak betartására, illetve azok elmaradásának jogkövetkezményeire. Ezt követően a probléma ismételten ez idáig nem merült fel.

Problémaként tapasztalták még a lakók ebtartása kapcsán, hogy a kutyákat több esetben a szomszédokat zavaró módon tartják. A szemlék során az ez irányú felszólítások eredményeket mutattak, ezért javasolták a Movinnov Kft-nek, hogy a bérleti szerződések meghosszabbítása során azon lakók esetében, ahol az ebtartással kapcsolatban a probléma ismétlődő jelleggel merült fel, a jövőre nézve az ebtartást a bérleti szerződés zárja ki.

Ez is érdekelhet...

Tűzoltókat támogatták

Több mint százezer forintos adománnyal támogatta a Mosonmagyaróvári