Tavasz, remény, feltámadás  

Tavasz, remény, feltámadás  

- Kategória: Közélet

A megújuló természet még akkor is reménységgel tölti el az embert, ha amúgy nem sok okot talál rá. Nekünk, magyaroknak a márciusi forradalom mámorával telített tavasz különösen fontos, akkor is a jövő bizakodásával teli, ha tudjuk 1849 nyárutójának történéseit. S a feltámadásban való remény a harmadik pillére annak a hitnek, ami átsegít bennünket minden nehézségen. Kereszthalálával nem szabadította meg a ugyan Krisztus az emberiséget a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett.

Amikor a húsvétot ünnepeljük, akkor több mint kétezer éves hagyomány szerint járunk el. Az előkészületi idő a nagyböjt, amely Jézus negyvennapos böjtjének emlékére  önmegtartóztatásra tanít. Ezt kisebb-nagyobb ünnepek követik, s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul.  A nagyhét a nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól. Virágvasárnap a húsvétvasárnap előtti vasárnap, nagyböjt utolsó vasárnapja. Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe, ahol a nép ünnepelte. Ilyenkor hagyományosan barkát szentelnek, s körmenetben vonulnak be a templomba.

A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem esnek az év ugyan­azon napjára. A Nap mozgása mellett a Hold mozgásától is függ a dátum. A húsvét helyes időpontja gyakran vita tárgya volt.

A 6. században alkotta meg Dionysius Exiguus azt az eljárást, amely azóta is az alapját képezi a húsvét időpontja kiszámításának.

A katolikus egyház 1581-ben kánonban rögzítette azt a számítási módot, mely meghatározza ennek naptári helyét. Mostanra az ortodox egyházakon kívül minden keresztény egyház ehhez az eljáráshoz tartja magát.

2015-ben április 5-én lesz húsvétvasárnap, míg jövőre ismét márciusban ünnepeljük Krisztus feltámadását, s teszünk hitet az élet mellett.

Az egész világ – amelyet szeretnénk stabilnak, elrendezettnek, s folyton fejlődésben lévőnek tudni – mozgásban van körülöttünk. Birodalmak omlottak össze, országok tűntek el és keletkeztek, hitek és remények porladtak szét, s alig lelünk némi kapaszkodót. S akkor hirtelen beköszönt a tavasz, s olyan erővel tör ránk az élet igenlése, hogy magunk is csak ámulunk. S ráébredünk hirtelen, hogy a mélyen gyökeret eresztett hit az, amiből ez a remény táplálkozik.

Engedjük hát, hogy átáramoljon rajtunk, s segítsen bennünket a holnapig!

Böröndi Lajos

Krisztus 6
Fotó: Mészáros Márk – Görföl Jenő felvidéki keresztjei
Krisztus 9
Fotó: Mészáros Márk – Görföl Jenő felvidéki keresztjei

 2015/6

Ez is érdekelhet...

Csökkent a balesetek száma – A rendőrök továbbra is kiemelten figyelnek a szabályszegőkre

Kevesebb közlekedési baleset történt az első félévben, mint