Elkészült Mosonmagyaróvár monográfiája

Elkészült Mosonmagyaróvár monográfiája

- Kategória: Közélet

Városunk történetéről az utolsó összefoglaló mű 2002-ben jelent meg Mosonmagyaróvár a XXI. század küszöbén címmel Botos Gábor és Tuba László tollából. S  két útkönyv (Kisváros az ország szélén, Város a Lajta partján) a Mosonvármegye Könyvkiadó jóvoltából. Ezekből ma már egy példány sem kapható. Dr. Nagy István polgármester 2012-ben bízott meg egy hét főből álló szerzői gárdát (Botos Gábor, Dimény Gábor, Kimlei Péter, Major Tamás, Paár Ádám, Thullner István, Tuba László), hogy a megjelent forrásokra támaszkodva készítse el Mosonmagyaróvár monográfiáját nagyobb terjedelemben, részletesebben, olvasmányos stílusban, sok illusztrációval. Terve az volt, hogy pedagógusi útmutatással e könyvből ismerjék meg szülőföldjük történetét a mosonmagyaróvári iskolások. S majd készüljön hozzá egy városismereti munkafüzet is. A szerkesztői feladatot Tuba László kapta.

 Azóta nem sokat hallottunk a munkálatokról, s nem sok város található az országban, ahol nem vásárolható meg egy, a településről szóló könyv. Utána jártunk, hol tart a munka, lesz-e valaha a megálmodott olvasókönyvből valami?

Mostanra elkészült a könyv nyomdakészre szerkesztett változata – nyilatkozta lapunk Tuba László szerkesztő. Első két fejezete a város földrajzi elhelyezkedésével, természetföldrajzával (növény- és állatvilág) és a településrészek kialakulásával foglalkozik. Ezt követi az egyes történelmi korszakok összefoglaló tárgyalása: az ember megjelenése a tájban, a Római Birodalom és a népvándorlás korszaka, a honfoglalás eseményei, Moson és Magyaróvár története az államalapítástól a mohácsi vészig, majd több fejezetre tagolva egészen 2014-ig. A szerzők nemcsak a történelmi eseményeket írták le, foglalkoztak a népességgel, közigazgatással, gazdasággal, kereskedelemmel, művészetekkel, oktatással, tudománnyal, társadalmi élettel, egészségüggyel, lakáshelyzettel, szociális körülményekkel, gyárak, intézmények történetével és a műemlékek leírásával. Mindezt térképekkel, metszetekkel, címerekkel, arcképekkel, idézetekkel és mintegy 350 fényképpel illusztrálták.

További eligazításhoz juthat az olvasó a jegyzetek és a bőségesen fölsorolt források révén. Műfaját tekintve a tudományos ismeretterjesztő mű monográfia, hiszen a lehető teljességgel igyekszik föltárni városunk és közvetlen környéke eseményeit, tárgyait, épületeit és fontosabb történelmi szereplőit. Olvasása minden bizonnyal haszonnal jár mindenki számára, érdekes szellemi kalandra hív szülőföldünk alaposabb megismerésére.

– A könyv megjelentetése az idei év feladata lesz, az, hogy milyen forrásból valósulhat ez meg, én nem tudom megmondani. Azt viszont bátran mondhatom, hiánypótló kiadványról van szó, amelyet nem szabad kéziratban hevertetni – teszi hozzá végül Tuba László szerkesztő.

2016/1

Ez is érdekelhet...

Csökkent a balesetek száma – A rendőrök továbbra is kiemelten figyelnek a szabályszegőkre

Kevesebb közlekedési baleset történt az első félévben, mint