Családgondozók is segítenek a bérlőknek

Családgondozók is segítenek a bérlőknek

- Kategória: Közélet

A lakásellenőrzési munkacsoport tevékenysége az elmúlt évek tapasztalata alapján szükséges, hosszú távon rendszeres ellenőrzésekkel biztosítottá válik az önkormányzati ingatlanok rendeltetésszerű használata. Az ellenőrzések hatására a bérlők az esetek többségében betartják a szabályokat. – ez derül ki a mosonmagyaróvári önkormányzat lakásellenőrzési munkacsoportjának most elkészült beszámolójából.

Nyolc éve hozta létre a mosonmagyaróvári önkormányzat a lakásellenőrzési munkacsoportot a szociális bérlakások folyamatos felügyeletére. Erre azért volt szükség, mert több bérlő nem teljesítette a házirendben, illetve a jogszabályban foglalt kötelezettségét. A lakást vagy az udvart nem rendeltetésszerűen használta és elmaradt az alapvető karbantartás is, így ellenőrzések hiányában okkal lehet számítani károk keletkezésére.

Az elmúlt évben hat alkalommal került sor ellenőrzésre. A munkacsoport ezek során kiemelt figyelmet fordított azon bérleményekre, melyek kapcsán a korábbi tapasztalatok alapján problémák voltak a bérlőkkel, illetve amire panaszbejelentés érkezett. A tapasztalt problémák két fő csoportba sorolhatók: egyes bérlők a háztartási és egyéb hulladékot nem megfelelő kezelik, a bérleményben és annak környékén nem megfelelő higiéniai állapotot tartanak fenn, illetve a bérlő vagy a vele együtt lakó nem tartja be az együttélés szabályait.

A környezet rendezetlensége kapcsán korábban is felmerülő problémák többségében nem szűntek meg, bár az ellenőrzések hatására a helyzet fokozatosan javul. Néhány ingatlanra tipikusan jellemző, hogy nagy mennyiségű háztartási szemetet halmozott fel a bérlő és a többszöri rendrakásra történő felszólítás ellenére újra és újra rendezetlen állapotot találnak a szemlék alkalmával. Ugyanez a helyzet a nem megfelelő higiéniai állapotban tartott lakások esetében is. A szemlék során az is nyilvánvalóvá volt, hogy ezen problémák hátterében gyakran a nem megfelelő szocializáció, mentális betegség húzódik. Így tehát többre van szükség az egyszerű felszólításnál. Ennek okán a munkacsoport úgy döntött, felveszi a kapcsolatot a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóival, akiket a szemlékre rendszeresen meghívott. Ez egy abszolút újszerű megközelítés, aminek célja, hogy a feltárt problémákat ne csak jogi lépések kövessék, hanem egy felkészült szakmai segítséget is kapjanak az ilyen problémával érintett bérlők.

A kezdeményezés abszolút sikeresnek mondható, hiszen a leginkább problémás Aranyossziget utca 44., a Buda utca 1. és az Ostermayer utca 30. alatti bérleményekben is sikerült egy-egy bérlőt helyes magatartásra ösztönözni. Ehhez a családgondozók türelmes, visszatérő és szakszerű iránymutatására volt szükség. Megmutatták a bérlőnek a hulladék helyes kezelését és első alkalommal közreműködtek a rendrakásban. Azokban az ingatlanokban, ahol korábban szemetes, piszkos környezetet tapasztalt a munkacsoport, a családgondozók bevonását követően lényegesen nagyobb rendezettség, tisztaság jelentkezett. Azokban az esetekben is, ahol korábban nem megfelelő higiéniai állapotok uralkodtak (például tisztasági meszelés hiánya, piszkos rendezetlen környezet) a családgondozók közreműködésének köszönhetően jelentősen javult a helyzet.

Teljesen más problémakörbe tartoznak azok az esetek, amikor a bérlő vagy a vele együtt lakó a szomszédokkal szemben az együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes magatartást tanúsít. Ezek az esetek általában a szomszédok bejelentése alapján jutnak a polgármesteri hivatal tudomására. Az elmúlt évben jelentkezett ilyen jellegű problémák a rossz szomszédi viszonyra is visszavezethetőek voltak, így a munkacsoport javasolta a családok más ingatlanba történő átköltöztetését.

Ez is érdekelhet...

Szabó Miklós: „A város érdeke felül fogja írni a pártérdeket”

„Bízom az októberben munkába álló képviselő-testület minden tagjának