Átvennék az államtól a Móra-iskolát

Átvennék az államtól a Móra-iskolát

- Kategória: Közélet

Szeretné átvenni a következő tanévtől a mosonmagyaróvári Móra-iskola működtetését a helyi német nemzetiségi önkormányzat. Az intézményben jelenleg is folyik német nemzetiségi oktatás, ezt szeretnék tovább erősíteni. Emellett saját fenntartásban nagyobb biztonságban látnák az iskola működését. Rajkán már szeptember óta a helyi német nemzetiségi önkormányzat működteti az iskolát. Eddigi tapasztalatik nagyon jók.

Átvenné az államtól a helyi német nemzetiségi önkormányzat a mosonmagyaróvári Móra-iskola működtetését. Az ehhez szükséges első lépéseket már meg is tették. – tudtuk meg Kocsisné Balassa Gyöngyitől, a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökétől. Hozzátette: saját fenntartásban nagyobb biztonságban látnák az intézmény működését és a német nemzetiségi oktatást. Az elnök elmondta: az engedélyezési folyamat több lépésből áll. Elsőként az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértését kell beszerezni. Ehhez szükséges, hogy hosszabb ideje működjön a településen nemzetiségi önkormányzat, illetve az ilyen ügyeket megvalósító civil szervezet. Emellett a pedagógusok rendelkezzenek a nemzetiségi nyelv tanításához előírt végzettséggel, az iskola végezzen színvonalas oktató-nevelő munkát. Továbbá megvizsgálják a pedagógiai program megvalósíthatóságát, számításokat kell végezni arról, hogy az állami normatíva elegendő-e az intézmény biztonságos fenntartásához, működtetéséhez. Nagyon fontos a települési önkormányzat egyetértése is, hiszen képviselő-testületi határozattal kell támogatni a nemzetiségi önkormányzatot ezen feladat vállalása során. Az előkészítés során tájékozódtak több hasonló fenntartású iskolánál, így például a rajkai német önkormányzatnál is, akik tavaly szeptember óta működtetik a település oktatási intézményét. Az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzat is támogatóan állt a kezdeményezés mellé. Azt szeretnék, ha már a következő tanévtől átvehetnék az iskola működtetését.

DSC_2202

Kocsisné Balassa Gyöngyi kiemelte: közös rendezvényeik, ünnepeik szorosan összekötik a nemzetiségi önkormányzatot és az iskolát. A mosoni templomban havonta megtartott német nyelvű szentmiséken a tanulók rendszeresen részt vesznek. További közös terveik közt szerepel egy német nemzetiségi emlékszoba kialakítása az iskola épületében. Ez a helyi németség és az iskola régi vágya. Erre egy most megüresedett hatvan négyzetméteres helyiség rendelkezésre áll. Az emlékszoba kialakítása alapos tervezőmunkát igényel. Legfontosabb feladatuk ezen a téren a városban még fellelhető kiállítási anyag összegyűjtése lesz.

„A jelenlegi törvényi szabályozás szerint az iskolák állami fenntartásán kívül lehetőség van arra, hogy egyház, vagy nemzetiségi önkormányzat működtessen oktatási intézményt. Iskolánk német nyelvet tanító pedagógusai kezdeményezték, hogy vegyük fel a kapcsolatot olyan nemzetiségi iskolákkal, amik már így működnek. A tőlük halott kedvező tapasztalatok alapján fordultunk a helyi német nemzetiségi önkormányzathoz, akik örömmel fogadták kérésünket és azonnal tájékozódtak a lehetőségekről.” – mondta el érdeklődésünkre dr. Makk Zoltán igazgató. Hozzátette: az iskolának eddig is nagyon jó kapcsolata volt a helyi nemzetiségi szervezetekkel. Azért is tartanák jónak a fenntartóváltást, mert pedagógiai programjukban megfogalmazott nemzetiségi célkitűzéseinket így közvetlenebbül, helyi döntésekkel tudnák megvalósítani. A német nemzetiségi önkormányzat tagjai közvetlenül segíteni tudnák a német népismereti és hagyományőrzési tevékenységüket.

Ebben a tanévben vette át a helyi iskola működtetését a rajkai német nemzetiségi önkormányzat. Az elmúlt alig fél év tapasztalatai nagyon jók. – tudtuk meg Molnár Kálmánnétól, a rajkai nemzetiségi önkormányzat elnökétől. Mint mondta: a nemzetiségi iskolák támogatása hasonló az egyházi és alapítványi intézményekéhez. Gyermekenként így a korábbinál 160 ezer forinttal több támogatást kapnak évente. Ennek eredményeként már az első félévben számos fejlesztést tudtak megvalósítani. December végére még mintegy 4 millió forintjuk maradt az állami normatívából, amiből interaktív táblákat vásároltak, bútorokat szereztek be és a pedagógusok jutalmazására is volt keret. Emellett a nemzeti fejkvótából további 4,8 millió forintot hoztak át az idei évre, amiből további fejlesztéseket valósítanak meg. Így például felújítják az évekkel ezelőtt életveszélyessé nyilvánított és emiatt bezárt tornatermet. A kedvezőbb finanszírozás mellett előny a korábbiakhoz képest, hogy most helyben dönthetnek a saját iskolájukról.

Ez is érdekelhet...

Szabó Miklóst választották polgármesternek

A vasárnapi önkormányzati választáson a polgármesterjelöltek közül Szabó