A laktanyában lehet az új iskola

A laktanyában lehet az új iskola

- Kategória: Közélet

A Határőr és Kiskapu utcák közötti terület településrendezési terveit módosítását indította el az önkormányzat, hogy az ott kialakítandó – a volt határőr laktanyát is magában foglaló – 3 hektáros területen felépülhessen az új Piarista-iskola.

Az Ipartelep egészére 2008-ban készült átfogó szabályozási tervmódosítás. Ennek egyik lényeges eleme volt a Határőr és Kiskapu utcák közötti, 4,5 hektáros üres terület hasznosítása. A két utcát összekötő új út a területet két részre osztotta. A nagyobbik területen két körben 16 kötelező építési hely és építési vonal lett jelölve. Az azóta eltelt kilenc évben – beleértve az elmúlt egy-két év lakásépítési lázát is – reális érdeklődés nem volt az ingatlanra. Egy-egy beruházó szeretett volna kisebb területet kihasítani az egészből, de ezt az önkormányzat nem támogatta, kizárólag egyben kívánta értékesíteni. A jelenlegi lakásépítési trendek mellett a területen akár 350-400 lakás elhelyezhető, ami jelentős mértékben terhelné az infrastruktúra és közintézmény hálózatot.

A terület másik kérdéses eleme az egykori határőr laktanya és annak közel egy hektáros telke. Az épületet a Magyar Állam szociális célú hasznosításra adta át az önkormányzatnak még 2008-ban. Ilyen célú beruházás – jelentős költségvonzata miatt – nem történt. Az épület egy részében vagy egészében kialakítandó 1956-os emlékmúzeum kialakítására született tervek is elhaltak. Az épület állaga leromlott, de tartószerkezeti problémái nincsenek, felújítható.

A Piarista Rend Tartományfőnöksége 2016 őszén kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy az új iskola építéséhez keresnek 2-3 hektáros üres területet. A városi főépítész által összegyűjtött lehetséges telkek megismerését, bejárását követően a választás az Ipartelepre esett. A városvezetés preferálta volna Mosonban, az Iskola utcai tömb beépítését, de az alig egy hektáros terület számukra túl kicsi volt, emellett a gépjárművel való megközelítése is nehézkes.

Az ipartelepi terület a nyugodt környezet mellett azért is előnyös az iskola számára, mert a tanulók egyharmada vidékről jár be, az autóbusz végállomás pedig gyalogosan néhány perc alatt elérhető. A gépjárművel való megközelítés két utcáról is biztosítható, megfelelő számú parkolóhely kialakítható. Vallásgyakorlás céljára az Olasz kápolna szintén tíz perces sétával elérhető.

Hosszas egyeztetések eredményeképp született megállapodás értelmében az igényelt 3 hektáros területet az önkormányzat úgy biztosítja, hogy abba a határőr laktanya épülete és telke is beleessen. Az összefüggő terület úgy alakítható ki, ha a szabályozásban szereplő, de eddig ki nem épített utat eltolják mintegy ötven méterrel.

A terület lehatárolásánál figyelembe veszik azt is, hogy az önkormányzat számára fennmaradó ingatlan hasznosítható legyen. A módosítást követően az új út nyomvonaláról ez az 1,7 hektáros tömb jobban feltárható, akár felosztható is lesz. A terület marad a kisvárosi lakó építési övezetben, ahol a beépítési paramétereket úgy határozzák majd meg, hogy ott a környezethez illeszkedő léptékű társasházak épülhessenek zöldterületbe ágyazottan.

Az iskola területét intézményi építési övezetbe sorolják.

A beruházó ütemterve szerint 2018. júniusra el kell készülni az engedélyezési terveknek. Emiatt volt szükséges, hogy a szabályozási terv módosítását mielőbb elindítsák, amiről legutóbb döntött a képviselő-testület.

laktanya002

Ez is érdekelhet...

Újabb több milliós támogatás a mentőállomásnak

Mintegy 4,5 millió forintnyi összegben támogatta két helyi