Szavazatszámlálók jelentkezését várják

Szavazatszámlálók jelentkezését várják

- Kategória: Hírek, Közélet, Választás

Mosonmagyaróvár Város Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, mosonmagyaróvári lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja választott tagként Mosonmagyaróvár város területén működő szavazatszámláló bizottságokba.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően.

Szavazatszámláló bizottság tagja nem lehet: köztársasági elnök, háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

A 2022. évben megválasztandó új szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása az országgyűlési képviselők (2022. április-május), az Európai Parlament tagjainak (2024. május-június), a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek (2024. október), a nemzetiségi önkormányzati képviselők (2024. október, egy időben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával) általános választására, az általános választásokat követő időközi választásokra, valamint a választási ciklus alatt tartandó országos és helyi népszavazásokra is érvényes.

A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján – mely minden esetben vasárnapra esik – folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek reggel 5 órától este 22, esetenként 24 óráig. A Képviselő-testületi döntést követően, a választásokat megelőzően a Helyi Választási Iroda által hétköznap délután szervezett eskütételen és felkészítő oktatáson kell részt venni.

A 2022. évben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart (azaz megbízatásuk a 2026. évben kezdődő új ciklusra érvényét veszti).

Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével lehet. A jelentkezési lap beszerezhető a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. szám alatti portaszolgálatánál, vagy letölthető innen.

A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2022. január 31. napjáig kell eljuttatni az alábbi módok egyikén:

– levélben Mosonmagyaróvár Város Helyi Választási Irodájának címezve a 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. szám alatti címre, vagy

– személyesen munkaidőben a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Fő utca 11. szám alatti épületének földszinti portaszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába, vagy

– elektronikusan a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően. A felületen „Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata” címzettet és az „Egyéb” témacsoportot és ügytípust kéri kiválasztani. A levél tárgyaként meg kell adni: Jelentkezés szavazatszámláló bizottsági tagnak.

A jelentkezési lap leadása nem jelenti a jelentkező automatikus megválasztását, illetőleg részvételét a szavazatszámláló bizottsági munkában. Amennyiben beosztására sor kerül, a megadott elérhetőségeken értesíteni fogják. A szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról szóló tájékoztatót a városi honlapon (www.mosonmagyarovar.hu) közzéteszik.

 

Ez is érdekelhet...

Felújítják a hidat

Felújítja a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. a Tímár