Kézikönyvben a városképi szabályok

Kézikönyvben a városképi szabályok

- Kategória: Közélet

A településkép védelméről szóló törvény értelmében Mosonmagyaróvár is elkészítette a településképi arculati kézikönyvét. Ezt legutóbbi ülésén fogadta el az önkormányzat képviselő-testülete.

A kilencvenöt oldalas dokumentumban meghatározták a város karakterét formáló településképi jellemzőket, a városrészek arculati jellemzőit és értékeit. A kézikönyv kiterjed továbbá a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra és az ehhez illeszkedő építészeti elemekre is.

A dokumentum nem kizárólag szakembereknek készült, elsősorban a helyi döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segíti. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően és mindenki számára érthető módon mutatja be a környezetalakítással kapcsolatos elvárásokat. Emellett összegyűjti a város helyi építészeti stílusjegyeit és azokat a minőségi elvárásokat, melyeket egy építkezésnél figyelembe kell venni. Közérthető formában, jó példák bemutatásával segítséget nyújt az építtetők és építészek számára.

A településképet meghatározó területek közül a kézikönyv részletesen foglalkozik Magyaróvár és Moson történeti belvárosával. A többi lehatárolás a beépítés jellege alapján történt a lakótelepekre, kertvárosokra, ipari területekre. A dokumentum bemutatja a történeti városrészek védendő örökségét, a többi területen pedig olyan épületeket, épületrészleteket, formai elemeket, melyek követendő például szolgálhatnak a további beépítéseknél. A közterület alakítására, utcabútorokra is számos pozitív példát találunk a kézikönyvben.

Mivel Magyaróvár belvárosa műemléki jelentőségű terület, Moson belvárosa pedig történeti települési terület besorolású, így mindkettőre hasonló előírások, ajánlások vonatkoznak. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy mindkét belvárosban az utcák vonalvezetése, beépítettségének jellege, léptéke, az építési anyaghasználat az egységes utcakép érdekében nem változtatható meg. Az épületek homlokzatát, külső megjelenését érintő bármilyen jellegű, nem engedély és bejelentés-köteles változtatás esetén is a polgármester véleményét ki kell kérni.

Mind Magyaróváron, mind pedig Mosonban a házak magassága közel azonos. A meglévő épületek közé zártsorúan épülő új házaknak hasonló magassággal kell megépülniük. A területen csak a meglévő épületek színvilágához és anyaghasználatához illeszkedő épület felújítások, építések engedhetőek meg. Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító színű burkolatok. Magyaróvár és Moson belvárosának épületein az ajtók, ablakok kialakítása, díszítettsége nagyban meghatározza az utcaképet. Homlokzat felújításnál a nyílászárókat eredeti állapotukban kell helyreállítani. Nem megengedett az ablakok méretét, formáját, osztását, anyagát, színét megváltoztatni. Ezekben a városrészekben továbbá bármely reklám, hirdetőtábla csak a környezetet bemutató látványterv alapján helyezhető el. Óriásplakátok sem Magyaróváron, sem Mosonban nem helyezhetőek ki.

A településképi arculati kézikönyv az alapja a településképi rendeletnek, amit első olvasatban már tárgyalt a képviselő-testület és várhatóan a decemberi ülésen fogadják majd el.

A településképi arculati kézikönyv megtekinthető a város honlapján illetve nyomtatott formában a polgármesteri hivatalban. A kézikönyv nem egy lezárt mű. Folyamatosan bővíthető, fejleszthető, követendő példákkal kiegészíthető, ahogyan a település is formálódik, változik, fejlődik. Éppen ezért – a jogszabályi előírásoknak is megfelelően – az önkormányzat nyilvános értékelő felületet hoz létre. Ott egy értékelő lapon minden helyi lakos, civil szervezet elmondhatja véleményét, javaslatot, észrevételt tehet, akár fényképek csatolásával. A beérkezett véleményeket a városi főépítész szakmai előkészítése alapján a képviselő-testület minden évben kiértékeli és javaslatot tehet mind a kézikönyv, mind a településképi rendelet módosítására.

DSC_8765 DSC_8771

Ez is érdekelhet...

Felújítják a hidat

Felújítja a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. a Tímár