Szigorították a közterület felbontás szabályait

Szigorították a közterület felbontás szabályait

- Kategória: Hírek

A közterületek felbontásának szabályait szigorította a mosonmagyaróvári önkormányzat. Gyakorta fordultak elő ugyanis problémák a felbontásokkal kapcsolatban.

Az elmúlt év során szinte napi szinten merült fel probléma a közterület-felbontásokkal kapcsolatban amiatt, hogy a kivitelező cég nem kért engedélyt, vagy ha kért, a helyreállítás nem a megfelelő minőségben történt meg. Gyakori volt továbbá, hogy a letéti díjat nem fizették meg, ennek ellenére megkezdték a közterület bontását. Emellett rendszeresen érkeztek a lakossági panaszok, bejelentések a városfejlesztési és fenntartási osztályra is, hogy a közterület-bontásokat követő helyreállítás után néhány nappal beszakadt az útfelület. A tapasztatok szerint az eddigi önkormányzati szabályozás nem tartalmazott olyan szankciós rendelkezéseket, amiknek kellő visszatartó ereje lett volna.

A közterület használatáról tavaly megalkotott önkormányzati rendelet szerint, abban az esetben, ha valaki közterületet engedély nélkül használ, a jogellenes állapot megszüntetéséig terjedő időszakra közterület-használati díjat kell fizetnie. A jogszabály értelmében, aki a közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használja, azzal szemben a közterület-használati díj kétszeresét kell megállapítani, továbbá amennyiben a használat során kárt okozott, annak helyreállítási költségeit köteles megtéríteni.

A tapasztalatok szerint azonban ezen szabályok alkalmazása esetén egy-egy jogellenes közterület-bontást követően a kivitelezőnek olyan alacsony összeget kellett fizetnie, ami nem riasztotta vissza a további hasonló magatartásoktól. A helyzet rendezése érdekében döntött most az önkormányzat a közterület-bontásokért fizetendő díjtételek emeléséről. Emellett arról is határoztak, hogy az engedélyt mindaddig nem adják ki, míg a letéti díjat igazoltan be nem fizette a kérelmező. Továbbá a közterület használatáról szóló rendeletben azt is rögzítették, hogy nem adható engedély annak a kérelmezőnek, aki korábbi ilyen jellegű jogsértése miatt eltiltás hatálya alatt van.

Ez is érdekelhet...

Felújítják a hidat

Felújítja a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. a Tímár