Megszépült a Hansági Múzeum száz éves épülete

Megszépült a Hansági Múzeum száz éves épülete

- Kategória: Közélet

A Hansági Múzeum fennállását 1882-től számítjuk, amikor néhány lelkes lokálpatrióta Ivánfi Ede (1821–1900) piarista tanár, Sőtér Ágost (1837–1905) ügyvéd és Deininger Imre (1844–1918) akadémiai tanár kezdeményezésére létrehozta a Mo­sonmegyei Történelmi és Régészeti Egyletet. Az egylet gyűjteményét kezdetben a városházán, majd 1887-től a vármegyeházán állították ki, amelyet ekkortól kezdve illettek a Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet Múzeuma, avagy egyszerűen csak Moson­vármegyei Múzeum elnevezéssel. A gyűjtés, ásatások és adományok révén folyamatosan gyarapodó anyag jelentőségét Moson vármegye közönsége 1913-ban azzal ismerte el, hogy önálló múzeumépületet emelt.

A biztató kezdeteket azonban nem követte hasonló folytatás. Az I. világháború idején az intézményt bezárták, a kiállítást felszámolták és az épületet egyéb célokra hasznosították. Az egy­let működése is szünetelt 1914 és 1920 között. A háború és a forradalmak utáni konszolidáció nyomán indulhatott meg a munka ismét a múzeumban, amelynek új – bár a korábbiaknál kisebb alapterületű – kiállítása 1921-ben nyílt meg. Moson vármegye 1923-as beolvasztásával egyidejűleg az intézményt a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelete vette át. Ekkoriban a múzeum megszüntetésének lehetősége is felmerült: gyűjteményeit a tervezett győri múzeumba kívánták beolvasztani. Bár az elképzelés nem valósult meg, az egylet és a múzeum működése számos nehézséggel küszködött.

Az egylet tagjai 1934-ben

A II. világháború befejeztétől napjainkig terjedő időben a múzeum története meglehetősen kacskaringós utat járt be. A kommunista hatalomátvételt követően a múzeumot fenn­tartó egyletet felszámolták, az intézményt pedig 1950-ben Hansági Múzeum néven államosították. Működtetéséről a Városi Tanács gondoskodott egészen 1962-ig. Ebben az esztendőben a magyar múzeumügy legnagyobb átszervezése zajlott le: a városi múzeumokat a megyei tanácsok vették át, amelyek az intézményekből létrehozták a megyei múzeumi igazgatóságokat.

A Hansági Múzeum így előbb a Győr-Sopron Megyei Múzeumi Igazgatósághoz, 1990-től pedig a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatóságához tartozott. A muzeális intézmények klasszifikációját bevezető 1997. évi törvény nyomán a Hansági Múzeum előbb regionális-, majd területi múzeum státuszt kapott. 2007-ben a fenntartó Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat az intézmény szakmai besorolását közérdekű muzeális gyűjteményre változtatta, majd 2009-ben ismét területi múzeum lett. A folyamat 2011-ben megismétlődni látszott, ám még mielőtt a megyei önkormányzat ismételten közérdekű muzeális gyűjtemény besorolásra változtatta volna a Hansági Múzeum státuszát, Mosonmagyaróvár városa és a kistérség átvette az intézmény fenntartását – területi múzeum besorolással. Ezzel a Hansági Múzeum tulajdonképp visszatért gyökereihez, azokhoz a viszonyokhoz, amely az alapítás korát jellemezték: az intézmény ismét Mosonmagyaróvár illetve a történeti Moson vármegye múzeuma lett. 2011. május 1. óta a Hansági Múzeum fenntartója Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata.

– Száz esztendő elteltével ismét tervszerű munka vette kezdetét. Előbb az épület udvarát fedtük le, majd a múzeum körüli kert újult meg, most pedig a homlokzatok kaptak új „ruhát” – mondta az avatóünnepségen dr. Árvay István polgármester.

núzeum

S valóban, aki  még emlékszik az elvadult állapotú múzeumkertre, az most egy szépen tervezett, pompás, az épülethez méltó udvarban gyönyörködhet. Igaz, az építmény az elmúlt évszázadban két forgalmas út találkozásának metszéspontjába került, s szinte csak gyalogosan közelíthető meg. Viszont aki átautózik a városon, óhatatlanul is rápillant Mosonmagyaróvár egyik szép középületére.

A felújítást két mosonmagyaróvári építési vállalkozás konzorciuma végezte. Szabó Gyula, az egyik kivitelező cég ügyvezetője elmondta: Hőnel Béla építész saját költségén tervezte meg a ma látható múzeumot miután a Moson­vármegyei Történelmi és Régészeti Egylet 1904-ben határozatot hozott arról, hogy a tulajdonában lévő egyleti gyűjteménynek önálló  épületet épít. 1912-ben készült el az épület, melyet 1913 októberében adtak át.

Fotó: Balassa

2015/19

Ez is érdekelhet...

Húsvétkor is figyeltek a közlekedési szabályok betartására

Fokozott közlekedési  ellenőrzést tartottak a rendőrök a húsvéti