Az elnyert négymilliárd lehetőség és esély a térség számára

Az elnyert négymilliárd lehetőség és esély a térség számára

- Kategória: Közélet

„Ahhoz, hogy Mosonmagyaróvár és környéke az ország legfejlettebb régiójává válhasson a különböző szektoroknak átfogó együttes térségfejlesztésre van szüksége. Világos, hogy egy fejlett gazdaságú térségben nem csupán termelő vállalatokra van szükség, hanem élhető környezetre, magasan képzett és gyakorlott munkaerőre, erős szociális ellátórendszerre, valamint jelentős idegenforgalomra. Térségünk fejlődése vitathatatlan, a megkezdett munkának azonban még nem értünk a végére. Az elnyert mintegy 4 milliárd forint lehetőség és esély Mosonmagyaróvár és térsége számára.” – hangsúlyozta dr. Nagy István, országgyűlési képviselő, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára, akivel az elmúlt négy év eredményeit és az elkövetkezendő időszak feladatait vett sorra.

– Második ciklusát töltötte a Parlamentben. Az elmúlt négy év azonban lényegesen különbözött a korábbitól, hiszen már nem csupán országgyűlési képviselőként, hanem államtitkárként is dolgozott. Mennyiben tudta ezt a térség számára kamatoztatni?  

–  A Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkáraként végzett munkám során új lehetőségek nyíltak számomra az érdekérvényesítés terén.  A kormány tagjaként a döntéshozatalban is részt veszek. Az első ciklus alatt kapcsolatokat építettem ki, megismertem a rendszer működését. 2010 és 2014 között előkészítettük azokat a programokat, amelyek az elmúlt négy évben megvalósultak.  Úgy vélem, a Mosonmagyaróváron és környékén élők a térségjelentős fejlődését tapasztalhatták meg. A környező települések infrastruktúrája folyamatosan fejlődött, új nagyvállalatok jelentek meg, Mosonmagyaróvár gazdasági ereje pedig tovább erősödött. Szeretném ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a közös eredményeink mögött az itt élő emberek szorgalma és munkája, a helyi vállalkozások és az önkormányzatok sikeres működése áll.

– Említene néhányat ezekből a fejlesztésekből?

– A térség komplex fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges a gazdasági erő növelése. A közlekedésfejlesztés a gazdaság növekedésének alapja, azonban szükség van olyan ipari-kereskedelmi területek kialakítására is, amelyek vonzók a térségben munkahelyeket létrehozó nagyvállalatoknak. Az elmúlt időszakban elnyert támogatások ezt a célt is szolgálják. Így például 280 millió forintból tovább bővülhet Mosonmagyaróvár ipari parkja. Az elnyert összegből a város önkormányzata új területeket csatolhat az ipari parkhoz és elvégezheti azok teljes infrastrukturális fejlesztését. A termelő vállalatok körének bővülését eredményezi a régi Kaiser-üzem telephelyének teljes körű rehabilitációja is. A terület rendezése 300 millió forintból valósulhat meg.  Számos korábbi nagyvállalat telephelye kihasználatlanul áll Mosonmagyaróváron, ezek közül most – ügyelve arra, hogy Moson-városrész gazdasági vonzereje is növekedjen – az egykori húsüzem telephelye teljesen megújul. A helyi gazdaság további erősítését szolgálja az egykori szovjet laktanya területének rehabilitációja szintén 300 millió forintos keretösszeggel. A közösségi erőforrásokkal való gazdálkodást teszi hatékonyabbá a mosonmagyaróvári polgármesteri hivatal, a Kossuth Lajos Gimnázium és a Huszár Gál Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése, melynek keretében nyílászárócsere, tetőszigetelés valósul meg és napelemeket is felhelyeznek az épületekre. Az intézmények korszerűsítésére 363 millió forint uniós támogatás áll rendelkezésre.

– A gazdaság mellett egyéb területekre is jutott forrás?

– Látnunk kell, hogy térségünk gazdaságfejlődésének kiváló lehetőséget biztosít a határok közelsége, ugyanakkor mindez hátrányokkal is jár. A környékbeli vállalatok egyre nehezebben találnak szakképzett munkaerőt. Ennek a helyzetnek a megoldására, azaz a foglalkoztatás javítására 350 millió forintot fordítunk. Ebből az összegből többek között beruházás ösztönzésre és szakképzésre is jut forrás. További 200 millió forintból a Flesch Nonprofit Kft. a családbarát munkahelyek létrehozását, az atipikus foglalkoztatás népszerűsítését támogatja, így javítjuk az édesanyák munkaerő-piaci helyzetét.  Meggyőződésem, hogy a térség gazdasági erejének növelése együtt kell, hogy járjon a szociális szolgáltatások minőségének javulásával.  Éppen ezért erősítjük a szociális ellátórendszerünket egy 174 millió forintból megvalósuló új bölcsőde létrehozásával Mosonmagyaróváron. A sikeres pályázatunknak köszönhetően egy új, 26 férőhelyes csoport jön létre. Erre óriási szükségünk van, mivel a város másik három bölcsődéje évek óta teljes kapacitással működik. A Mosonmagyaróvári Kistérségi Társulás biztosítja a szociális étkeztetést, a konyhájukat 85 millió forintból fejlesztjük. Ennek köszönhetően a konyha kapacitása a jelenlegi 350 adagról 500-ra emelkedik meg. Mindezeken túl új épületszárnnyal bővül a Család és Gyermekjóléti Központ. A 150 millió forintos támogatásnak köszönhetően az intézményben minden kötelező szolgáltatás egyszerre működtethető. A társadalmi felelősségvállalásra is nagy hangsúlyt fektettünk. Ennek jegyében mintegy 86 millió forintból korszerűsítjük a hajléktalanszálló épületét. A Gulyás Lajos Kollégium konyhájának átfogó fejlesztésére 67 millió forintot fordítunk. A Mofém telep szociális és kulturális életének fejlesztésére 508 millió forint jut. Fontos feladatomnak tekintem a térségünk turizmusának megerősítését is. Javítjuk a Duna és a Mosoni-Duna mentén a víziturizmus infrastrukturális és szolgáltatási kereteit, 368 millió forintot nyertünk el erre. 134 millió forintból pedig a mosoni kerékpárút alakítjuk ki. Még további 220 millió forint növeli térségünk turisztikai vonzerejét, ez az összeg a Flesch Nonprofit Kft. rendelkezésére áll városunk kulturális életének fejlesztésére.

– Mindezekből úgy tűnik, most egy kicsit hátra lehet dőlni …

– Az ingujjat igazán most kell feltűrnünk. Ahhoz ugyanis, hogy Mosonmagyaróvár és környéke az ország legfejlettebb régiójává válhasson a különböző szektoroknak átfogó együttes térségfejlesztésre van szüksége. Azaz, a gazdaságnak, a környezetvédelemnek, az oktatásnak és a turizmusnak egymást erősítve, együtt kell fejlődnie. Világos, hogy egy fejlett gazdaságú térségben nem csupán termelő vállalatokra van szükség, hanem élhető környezetre, magasan képzett és gyakorlott munkaerőre, erős szociális ellátórendszerre, valamint jelentős idegenforgalomra. Úgy vélem, az elmúlt időszakban elnyert és az előttünk álló időszakban megvalósuló projektek ezt az átfogó fejlesztést szolgálják. Térségünk fejlődése vitathatatlan, a megkezdett munkának azonban még nem értünk a végére. Az elnyert mintegy 4 milliárd forint lehetőség és esély Mosonmagyaróvár és térsége számára. Esély arra, hogy fejlődjön a gazdasági élete, esély arra, hogy az itt élőknek megfelelő infrastrukturális, szociális és kulturális ellátást biztosítsunk. Ez a 4 milliárd forint és mindnyájunk közös munkája a biztosíték arra, hogy egy fejlődő, sikeres városban élhessünk.

Ez is érdekelhet...

Csökkent a balesetek száma – A rendőrök továbbra is kiemelten figyelnek a szabályszegőkre

Kevesebb közlekedési baleset történt az első félévben, mint