Társasági adójuk egy részét a Városi Sportcsarnok létesítésére ajánlották föl

Társasági adójuk egy részét a Városi Sportcsarnok létesítésére ajánlották föl

- Kategória: Közélet

A város legtöbb adófizetőit köszöntő esten  köszöntötték azon vállalkozások képviselőit is, akik a Városi Sportcsarnok építéséhez a legtöbb társasági adót ajánlották föl. Néhány olvasónk nem igazán értette a társasági adó és a sportcsarnok közti összefüggést. Nem csoda, hisz erre korábban nem volt lehetőség.  De hogyan is fogalmaz a jogszabály?

A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jétől bevezetett új konstrukció, az adófelajánlás intézménye egy, az eddigiektől eltérő módon biztosít lehetőséget a társasági adóalanyok számára a sport és a kultúra támogatására.

Az új szabályokat először a 2015. adóévre vonatkozóan lehet alkalmazni. Amennyiben az adózó – élve a lehetőséggel – az őt terhelő 2015. adóévi adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, illetve adó meghatározott részéről a törvény szerinti kedvezményezett célra felajánlást tesz, úgy annak a kedvezményezett(ek) részére történő juttatását – a feltételek fennállása esetén – az adóhatóság teljesíti. Az adózót így  jóváírás illeti meg, amely jóváírás az adózó társasági adó folyószámláján  csökkentő tételként jelenik meg. Az adózó az adóelőleg-fizetési, adóelőleg-kiegészítési és adófizetési kötelezettségének az általános szabályok szerint tesz eleget, az említett fizetési kötelezettségek teljesítése alól a rendelkező nyilatkozat(ok) megtétele esetén sem mentesül.

Az adózó az alábbi kedvezményezett célokra tehet felajánlást: filmalkotás támogatására,  előadóművészeti szervezet támogatására, látvány-csapatsport támogatására. Felajánlás történhet bármely kedvezményezett célra (az egyes kedvezményezett célok között megosztva is), továbbá – látvány-csapatsport támogatására történő felajánlást a támogatási jogcímek között megosztani is lehet.

Az adózó a kedvezményezett célra történő felajánlásáért a kedvezményezett szervezet részéről – főszabály szerint – ellenszolgáltatásra nem jogosult, az ezzel ellentétes megállapodás semmis.

(További tájékoztatást a www.nav.gov.hu lapról lehet kapni.)

Felvételünkön a Rettig Hungary Kft., az UMF Habanyaggyártó Bt., a Junkerwerk Linder GmbH, a Rajka-Green Kft és az Eurodent-Aquadental Kft. képviselője látható Árvay István polgármesterrel, az oklevelek átvételekor.

Fotó: Balassa

2015/3

Ez is érdekelhet...

Húsvétkor is figyeltek a közlekedési szabályok betartására

Fokozott közlekedési  ellenőrzést tartottak a rendőrök a húsvéti