A jövőnk múlik rajta – Az állami földek értékesítéséről 

A jövőnk múlik rajta – Az állami földek értékesítéséről 

- Kategória: Közélet

Interjú dr. Nagy István államtitkárral

A Földet a Gazdáknak Program keretében a magyar fölműves gazdák számára lehetőség nyílik az állami földek megvételére. A kormány a kis- és közepes birtokok számának növekedését tartja fontosnak, szeretné elérni a kis- és nagybirtokok 80-20 százalékos arányát. Vagyis a jövő nem a nagy állami gazdaságoké.

A közeljövőben az állami földek húsz százalékát értékesítik. Az ellenzék hevesen támadta ezt a szándékot, s vitanapot rendeztek a Parlamentben e kérdésben.

Dr. Nagy István miniszterhelyettest, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkárát az állami földek értékesítéséről kérdeztük.

– A magyar mezőgazdaság történelmi fordulópontja az állami szántóföldek értékesítése, s az új magyar birtokpolitika érvényesülése is egyben – mondta az államtitkár. Eltűnik a szovjet kolhozrendszer utolsó maradványa is. A kommunista téeszesítés idején a parasztságtól elrabolt területek újra a kisgazdaságokat gyarapítják majd. Ha a helyi földművesek birtokába kerülnek ezek a területek, akkor többé sem a nagy­üze­mek, sem az idegen, tőkeerős agrár­cé­gek,­ spe­kulánsok nem szerezhetik meg a magyar gazdák jogos jussát.

– Az ellenzék, főként az MSZP viszont le szeretné állítani a földértékesítést. Szerintük az állam kezében jobb helyen van a föld, s hosszú távú szerződésekkel lehet azok megműveléséről gondoskodni.

– Éles politikai vita bontakozott ki ezzel kapcsolatban. Mi valljuk, hogy a helyben lakó magyar földműveseknek kell tulajdonolni a földet, és aki ezt ellenzi, különösen a balli­berális ellenzék, igazából a külföldiek kezére akarja játszani e területeket. Hiszen vagy a magyar gazdák kezén van a föld, vagy a tőkeerős külföldiek markában. Ha az MSZP és a Jobbik le akarja állítani a földértékesítést, akkor győzze meg erről a földműveseket, akik földet akarnak vásárolni! Az ellenzék – függetlenül attól, hogy jobb vagy baloldali – mindent elkövet azért, hogy a magyar föld bárkié legyen, csak ne a magyar gaz­dáké. Mindent elkövetnek azért, hogy akár Brüsszelben, akár az Alkotmánybíróságon történő megtáma­dás­sal­ meg­aka­dályozzák, ­­hogy a magyar állampolgárok, a magyar föld­művesek, a helyben lakó gazdák földet vásárolhassanak. A Jobbik azt kifogásolja az AB-hez benyújtott indítványában, hogy csak a magyar földművesek földhöz jutását támogatja a kormány. A kormány célja, hogy a föld azé legyen, aki megműveli. A magyar föld a magyar gazdáknál van a legjobb helyen és az értékesítési program keretében az életképes, kis családi gazdaságok kerülhetnek kedvező helyzetbe. Ezáltal az agrárium versenyképessége nőni fog, a családi gazdaságok és a kisbirtokok megerősödnek. A most­ ér­­té­kesítésre kijelölt – zömében 10 hektár alatti – állami termőföldeket kizárólag helyben lakó, magyar állampolgár, természetes személy (föld­mű­ves) veheti meg nyílt árveréseken, kizárólag piaci ár feletti kikiáltási árról indulva. Az értékesített földekre 20 éves értékesítési és terhelési tilalom és az állam javára bejegyzett visszavásárlási jog lesz ki­kötve. Az érvényben lévő haszonbérleti szerződéseket a tulajdonosváltás nem befolyásolja, ameddig a gazdák bérleti szerződése tart, addig művelhetik a földet függetlenül az eladás tényétől. Sem jogi személyek, sem külföldiek, sem spe­kulán­sok, sem olyanok, akik nem földművesek vagy nem helyben élnek, biztosan nem juthatnak állami földhöz,­ szem­ben azzal, ahogyan a baloldal kormányzása idején történt.

– Ebben a kérdésben egyeztetett a kormány?

– Igen a Magosz és az agrárkamara javas­la­tát­ tá­mogatta, amikor döntött a földértékesítési program meghirdetéséről. Átlagosan havi több száz vételi kérelem érkezett az állami földekre a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez az elmúlt években. Tehát van valós földvásárlási igény. Veszélyes példának tartjuk azt, ami Romániában zajlik. Óriás cégek, nemzetközi vállalkozások hatalmas területeket szereztek meg. Gépesítenek, így aztán nem adnak megélhetést a falvakban élőknek, és ezért drámai vidéki elvándorlás indult be a szomszéd országban. Azzal, hogy a kormány földtulajdont juttat a magyar gazdáknak, a családi gazdaságok, a földművesek gazdasági pozícióit és versenyképességét kívánja erősíteni. A földművesek érdekeit tartjuk szem előtt, mert tulajdonosként nem kell bérleti díjat fizetniük, hosszú távon tudnak előre tervezni.

A cél a kisbirtokok megerősítése a nagybirtokokkal szemben, hogy a helyben élő gazdák kiegészíthessék területeiket. Fontos szempont továbbá, hogy a területalapú támogatások esetleges jövőbeni részleges vagy teljes elvonását is a magántulajdonon való gazdálkodással ki lehet küszöbölni.

– A vádak elsősorban politikaiaknak tűnnek. De kevés szó esett a vásárlás mikéntjéről, feltételeiről.

– Földet kizárólag helyben lakó, földműves, magyar állampolgár vehet, akinek a megvásárlandó területtel együtt nem lesz több földje, mint 300 hektár. Az értékesítésre kerülő földek 80 százaléka 10 hektár alatti, amitől a kisbirtokos rendszer további erősödése várható.  A kormány a 2010-ben elindított földhaszonbérleti program során mindvégig arra törekedett, hogy a kis- és közepes családi gazdaságokat támogassa, és ebben nagy eredményeket ért el. A 2010-es 600 bérlő helyett mára 7500-an bérelnek állami földterületet. A  program számos garanciális elem beépítésével a strómanok  kizárást is megoldotta, hiszen az eladott földeken 20 éves terhelési és elidegenítési tila­lom lesz bejegyezve.

A Földet a gazdáknak Programhoz a kormány az önrész biztosítása mellett kedvező hitelt biztosít az MFB által a Budapest Bankon keresztül.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a 3 ha alatti birtoktestek esetén hirdetményi úton tette közzé az eladásra szánt ingatlanokat és kikiáltási árakat, melyekre 45 nap alatt lehet írásos ajánlatot tenni. Október 13-án 2700 db 3 hektár alatti földrészlet hirdetett meg az NFA, és október 15-én további 3700 db 3 hektár alatti fölrészlet hirdetése kerül közzétételre. A hirdetmények a www.nfa.hu  inter­netes oldalon tekinthetőek meg.

– Mikor kezdődik a folyamat?

– Október 15-én jelentek meg a nyilvános árverés keretében értékesítésre kerülő 3 hektárnál nagyobb földrészletek hirdetményei először Nógrád, Heves, Vas, Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és a fővárosban, majd ezt követően a többi megyében. November 16-tól indulnak az első árverések, amelyeket kormányhivatalok bonyolítanak le. A 30 napos árverési hirdetményi időszak a felkészülés ideje. Ez idő alatt a szükséges okiratokat és igazolásokat, mint a földműves státusz igazolását, a 3 éves helyben lakás vagy üzemközpont, valamint a 300 hektáros földtulajdoni maximum el nem érésének igazolását, és a kaució befizetésének tanúsítását be kell szerezni. A 10 % kaució befizetése nélkül nem lehet licitálni.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a szociális földprogram keretében továbbra ­­is biztosít földterületeket az önkormányzatok számára 15 éves ingyenes vagyonkezelői jogviszony kertében.

A kormány megteremtette a földeladás jogi és birtokpolitikai garanciáit. A 3 hektárnál nagyobb földeket nyilvános árveréseken adják el, a kikiáltási ár a helyi árnál 10 százalékkal magasabb. A spekulánsok kizárását 20 éves terhelési és elidegenítési tilalom garantálja. Magyarországon óriási a földéhség, lassan ráébred mindenki, hogy a termőföld mekkora kincs. Nem mindegy tehát, hogy azt ki műveli, kinek a kezében van. A jövőnk múlik rajta.

Böröndi Lajos

 2015/18

Ez is érdekelhet...

Greiner Voluta Vízikarnevál: Sárkányhajó versenyek, sportesemények és koncertek két napon át

Idén ismét kétnapos lesz a Voulta Vízikarnevál, amit