Óvodai beíratások a városban

Óvodai beíratások a városban

- Kategória: Hírek

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. nevelési évre történő óvodai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2015. április 23. csütörtök 8 órától 17. óráig, 2015. április 24. péntek 8 órától 14 óráig

2015-ben óvodaköteles az a gyermek, aki 2015. év augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Az óvoda azt az óvodaköteles gyermeket köteles felvenni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A gyermek óvodai beíratásához a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát kell bemutatni.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

A felvételről első fokon az óvoda vezetője dönt, mely döntésről legkésőbb május 27. napjáig értesíti a szülőt. Abban az esetben, ha a szülő a beíratás napján kéri, elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került. Elutasítás esetén Mosonmagyaróvár Város Jegyzője hivatott eljárni és másodfokú döntést hozni.

Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére, nevelésükre az alapító okiratuk szerint valamennyi óvoda jogosult.

Polgármesteri Hivatal

Ez is érdekelhet...

Csökkent a balesetek száma – A rendőrök továbbra is kiemelten figyelnek a szabályszegőkre

Kevesebb közlekedési baleset történt az első félévben, mint