Javult a helyzet, de továbbra is szükség van a bérlakások ellenőrzésére

Javult a helyzet, de továbbra is szükség van a bérlakások ellenőrzésére

- Kategória: Hírek, Közélet

A lakásellenőrzési munkacsoport tevékenysége az elmúlt évek tapasztalata alapján szükséges, hosszú távon rendszeres ellenőrzésekkel biztosítottá válik az önkormányzati ingatlanok rendeltetésszerű használata. Az ellenőrzések hatására a bérlők az esetek többségében betartják a szabályokat. – ez derül ki a mosonmagyaróvári önkormányzat lakásellenőrzési munkacsoportjának most elkészült beszámolójából.

Több mint tíz éve hozta létre a mosonmagyaróvári önkormányzat a lakásellenőrzési munkacsoportot a szociális bérlakások folyamatos felügyeletére. Erre azért volt szükség, mert több bérlő nem teljesítette a házirendben, illetve a jogszabályban foglalt kötelezettségét. A lakást vagy az udvart nem rendeltetésszerűen használta és elmaradt az alapvető karbantartás is, így ellenőrzések hiányában okkal lehet számítani károk keletkezésére.

Az idei évben három alkalommal került sor ellenőrzésre októberben és novemberben. A munkacsoport a helyszíni ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordított azon bérleményekre, melyek kapcsán a korábbi tapasztalatok alapján problémák voltak a bérlőkkel, lakossági panaszbejelentés, illetve a nem rendeltetésszerű használatra utaló észrevétel érkezett.

Az előző évek tapasztalataihoz hasonlóan idén is két fő csoportba voltak sorolhatók a gondok. Egyes bérlők a háztartási és egyéb hulladékot nem megfelelően kezelték, a bérleményben és annak környékén nem megfelelő higiéniai állapotot tartottak fenn. Másrészt a bérlő vagy a vele együttlakó személy a bérbeadóval, a szomszédokkal szemben az együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes magatartást tanúsított. A környezet rendezetlensége kapcsán felmerülő problémákkal összefüggésben elmondható, hogy a korábban tapasztalt kifogásolható állapot az esetek többségében nem szűnt meg, bár az ellenőrzések hatására a helyzet fokozatos javulást mutat.

Sajnos egyes többlakásos ingatlanok közös használatú udvarára, valamint közös használatú helyiségeire továbbra is jellemző, hogy nagy mennyiségű háztartási szemetet halmoznak fel a lakók. Ezekben az esetekben a rendrakásra történő felszólítások javítottak a pillanatnyi helyzeten, de ez a probléma visszatérően jelentkezik, ezért további ellenőrzések szükségesek.

Ugyanez a helyzet a nem megfelelő higiéniai állapotban tartott lakások esetében is. A szemlék során az is nyilvánvalóvá vált, hogy ezen problémák hátterében gyakran nem megfelelő szocializáció, mentális betegség húzódik meg. Tehát a gondok mélyebben gyökereznek annál, minthogy pusztán felszólítás útján kezelhetők lennének. Ilyen esetekben a Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársainak közreműködésével igyekeznek javítani a kialakult helyzeten.

A munkacsoport beszámolójából kiderül, hogy a 2022-es helyszíni bejárásokon tapasztaltak alapján a helyzet, különösen a mosoni városrészen és a Fő utcán javuló tendenciát mutat. A munkacsoport szerint külön említést érdemelnek a Pozsonyi utca 87. és a Buda utca 1. szám alatti ingatlanok. Ezek felújítási munkálatok előtt állnak, a lakók többsége már átköltözött az erre az időre kijelölt ingatlanokba. A szóban forgó többlakásos épületek hamarosan lakatlanok lesznek, így fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy ne váljanak rongálás, illetve ott tartózkodási joggal nem rendelkező – jellemzően hajléktalan – személyek „célpontjaivá”.

Ez is érdekelhet...

Szabó Miklóst választották polgármesternek

A vasárnapi önkormányzati választáson a polgármesterjelöltek közül Szabó