Hőnel Béla emléktáblát helyeznek ez a Postapalota falára

Hőnel Béla emléktáblát helyeznek ez a Postapalota falára

- Kategória: Egyéb

Adományozási felhívás

Hőnel Béla Mosonmagyaróvár városának és környékének mindmáig a legmeghatározóbb építésze.

A Szepes vármegyei Mate­ócon (Poprád) született 1863. december 3-án. Az építészetet Budapesten és Münchenben tanulta, építőmesteri oklevelét 1889-ben kapta Münchenben. Számos helyen dolgozott, majd Budapesten több nagyvállalatnál is tervező és építésvezető volt. A történelmi Nagy-Magyarország területén számos épülete van. Selypen cukorgyár, Győrben pályaudvar, Temesváron MÁV Gépgyár és bérházak, Léván honvédlaktanya, Zimonyban millenniumi emlékmű, Szolnokon víztelep és Esztergomban laktanya, csapatkórház és az Új Jó Pásztor Kápolna.

1901-ben jött Magyaróvárra és a Rokobauer Józsefné építőipari vállalkozásának volt az ügyvezetője. 1907-ben önállósította magát, mely állami építkezések végzésére is feljogosította. 1901-től városunk mindkét gyárának, a Kühnének és a mai Mofém gyárnak is az építésze lett közel két évtizeden keresztül.

Legjelentősebb épületei az 1909-es Postapalota, amely egyébként a saját tulajdonú lakóháza volt, és ő adta bérletbe a postának. A Moson­vármegyei Múzeum épülete 1912-ből, mely mindmáig a megye egyetlen e célra épített múzeuma. A Lajta-szeri és az Ady Endre utcai emeletes bérházak, az Országos Növénynemesítő Intézet épülete, a magyaróvári temető ravatalozója, az evangélikus lelkészház és a temetőági Lajta hídjai, a Pálffy-villa és még számos családi ház városszerte. Mosonban a Csóka-féle ház és hentesüzlet, a Rozália kápolna tornya.

A mai Jánossomorján a szent­jánosi óvoda és a volt mozi, a szent­péteri iskola. Moson­szol­nokon községháza, óvoda és a volt iskola. 1906-ban az újonnan létrehozott rónafői gazdaság építője: kastély, gazdasági épületek és a mai községháza őrzi keze nyomát. Magyar- és horvát­kimlei gazdaságok létrehozója. A duna­kiliti római katolikus templom és a Németh-villa is az ő nevéhez kötődik.

Magyaróvár városának képviselője, Moson vármegye, majd Győr-Moson-Pozsony k. e. e. vármegyék törvényhatósági bizottsági tagja több mint negyedszázadon keresztül.

50 évesen végig szolgálta az első világháborút, honvédszázadosként szerelt le több kitüntetéssel. Országos érdekképviseleti és számos helyi társadalmi szervezet, egyesület tagjaként, lelkes és aktív társadalmi kulturális életet élt. A Moson­megyei Történelmi és Régészeti Egylet választmányi tagja, az Országos Szepesi Szövetség Mosonmegyei Csoportjának tagja majd elnöke, a Magyaróvári Iparos- és Kereskedő Kör tiszteletbeli elnöke, a Magyaróvári Házépítő Rt. alelnöke, tagja a Magyaróvári Férfidalárdának. 1911-ben alapító alelnöke a Magyaróvári Ipartestületnek, majd 1930-tól az elnöke. 1903-ban „TURUL” néven saját kerékpáros egyesületet alapított. 1904-ben alapító tagja a Magyaróvári Torna Egyletnek (MTE), és vadász is volt. Magyaróvári képviselőként leginkább a városrendező és a hősi halált halt hősök emlékére létrehozott bizottság fűződik a nevéhez, de jelentősen kivette a részét, hogy Magyaróvár 1921-ben rendezett tanácsú várossá váljon.

1937. június 26-án hunyt el. Temetése a neki kijáró tisztelet és közmegbecsülés miatt, hatalmas részvétel mellett zajlott a magyaróvári temetőben, június 28-án.

Hőnel Béla egy kivételes képességű, szakmáját a legmagasabb fokon ismerő és tudó, hatalmas munkabírású, szorgalmas, és példaértékű közéleti személyiség volt. Mosonmagyaróvár városának egyik legkiválóbb polgára.

Hőnel Magyaróvárra érkezésének, jövőre, 2016-ban lesz a 115. évfordulója.

A Magyar Posta Zrt. engedélyezte számomra a Városkapu téri posta épületén – az építész volt lakóházán – egy emléktábla elhelyezését. Az emléktáblát Lebó Ferenc győri szobrászművész fogja elkészíteni. Ez fehér carrarai márványból készül, 60×80 centiméter nagyságban, bronz arcdomborművel. A dombormű Garabits János festőművész azon festményéről lesz mintázva, amelyet az Ipartestület 1937-ben festetett meg.

Az emléktábla bekerülési költsége  635 000 forint.

Minden jóérzésű, lokálpatrióta és a szép Hőnel-épületeket szerető emberhez kéréssel fordulok, hogy akik célkitűzésemmel egyetértenek, és anyagi erejük megengedi, úgy támogassák a Hőnel emléktábla létrejöttének ügyét.

A pénzadományokat a DUNA Takarék HU57 58600252-11237648 számú számlaszámra „HŐNEL BÉLA emléktábla 2016” megjelöléssel tehetik meg.

Beregszászi Balázs

 

 2015/19

Ez is érdekelhet...

Ne vásároljunk, vagy béreljünk meggondolatlanul élő nyulat húsvétra!

Húsvét közeledtével a felelős állattartásra, ezen belül különösen