Győrbe mennek a nyolcadikosok

Győrbe mennek a nyolcadikosok

- Kategória: Közélet

A város iskolarendszerének szerkezete széttagolt, négy fenntartó osztozik tíz intézmény között, két szakképzési centrum, a piarista rend és a Győri Tankerületi Központ. A széttagoltság várhatóan tovább növekszik a Móra-iskola kiválásával, hiszen fenntartóként belép a német nemzetiségi önkormányzat is. – ez az egyik fő megállapítása a Mosonmagyaróvár általános és középfokú oktatásának helyzetéről és távlati terveiről a közelmúltban elkészült beszámolónak.

A város négy általános iskolájának, a Kossuth-gimnáziumnak, a Gulyás Lajos Kollégiumnak és az Éltes-iskolának a Győri Tankerületi Központ a fenntartója és működtetője. Beszámolójuk szerint ezen intézmények állapota megfelelő, de az épületek folyamatos felújítást, fejlesztést igényelnek továbbra is. A mindennapos testneveléshez szükséges feltételek nagyrészt adottak, ám jelenleg nem áll rendelkezésre annyi sportpálya, tornaterem, tornaszoba, ami a feladat maradéktalan ellátását lehetővé tenné.

A KLIK által fenntartott általános iskolákba 1454, a gimnáziumba 532, míg az Éltes-iskolába 126 diák jár. A létszám csökkenő tendenciát mutat a Kossuth-gimnáziumban, az Ujhelyi-iskolában és a Gulyás Lajos Kollégiumban. Ugyanakkor a Móra-iskolában nőtt az elmúlt időszakban. A pedagógusok szakos ellátottsága száz százalékos, ami óraadók alkalmazásával és az áttanítás megszervezésével biztosítható. Több területen gondot jelent azonban a megfelelő szakos pedagógus biztosítása. A jelentés kiemeli, hogy a Kossuth-gimnázium 2013. óta nem szerepel az ország gimnáziumainak rangsorában az első száz között. Jelenleg a százhetvenharmadik a 381 intézményből. Sajnálatos tendenciaként említik, hogy a végzős nyolcadikosok fele nem mosonmagyaróvári középiskolát választ a továbbtanuláshoz.

A Haller- és Bolyai-iskolák fenntartója és működtetője a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. A Bolyai-iskoláról leírták: a nevelő-oktató munkát segítő tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Az évek során az épületek állaga sokat romlott. Az anyagi források szűkössége miatt nagyobb fejlesztésre nem került sor. Az iskolába 866 tanuló jár. Fejlesztendő területként jelölték meg a felzárkóztatást, mivel a 156 bukás magasnak számít, ám az előző évi 214-hez képest ez is javulás. A Haller-iskolában 811 diák tanul. A beszámoló szerint nehézséget okoz a megfelelő számú tanuló biztosítása a 9. évfolyamára. Ennek oka lehet, hogy a nyolcadikosok nagy számban választják a győri középiskolákat továbbtanuláskor. Tavaly például a saját nyolcadikosaik közül mindössze öten maradtak a Hallerben. Legnagyobb nehézséget a szakgimnáziumi osztályok indítása jelent, mert a városban maradt diákok közül sokat felvesz a Kossuth-, illetve a Piarista-gimnázium.

A Hunyadi-iskola a Győri Műszaki Szakképzési Centrumhoz tartozik. Az intézménybe 689 tanuló jár. A szakgimnáziumban az újonnan indult logisztikai és informatikai képzések iránt egyre nagyobb az érdeklődés. A szakközépiskolai szakmák közül évek óta az ipari gépész, az eladó és a festő-mázoló a legnépszerűbbek. Sajnos évek óta gondot jelent, hogy a műanyag feldolgozó szakképesítésre nem találnak jelentkezőket, pedig a környéken ilyen végzettségű munkaerőre lenne a legnagyobb igény. A Hunyadi-iskolában is szembesülnek azzal a problémával, hogy a helyi nyolcadikosok közül sokan győri középiskolát választanak. Az intézmény fenntartója a helyzet javításának lehetőségét olyan összefogásban látja, ahol a középiskolák, a város vezetése, a területi kamara és a térség vállalkozásai közös, összehangolt marketing tevékenységgel próbálják megszólítani a helyi fiatalokat.

Ez is érdekelhet...

Csökkent a balesetek száma – A rendőrök továbbra is kiemelten figyelnek a szabályszegőkre

Kevesebb közlekedési baleset történt az első félévben, mint